1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Regler för .se-domäner i karantän

Regler för .se-domäner i karantän

Om domänen inte förnyas inom tio dagar efter att den har förfallit ändras statusen på domänen till ”Deactivated”, vilket innebär att den inte kommer med i zonfilen. Då slutar domänen att fungera på internet, men är fortfarande registrerad på samma innehavare i Internetstiftelsens register. Domänen är deaktiverad i 60 dagar om ingen förnyelse sker. Under deaktiveringsperioden är det möjligt för den nuvarande innehavaren att förnya domänen.

Ett .se-domännamn som ligger i karantän släpps för registrering det datum som visas i domänsök bredvid rubriken date_to_release, dock tidigast klockan 04:00 UTC (06:00 svensk sommartid, 05:00 svensk vintertid).

Du kan läsa mer om detta via https://internetstiftelsen.se/domaner/registrera-ett-domannamn/se-och-nu-domaner-som-snart-kan-bli-lediga/

Was this article helpful?

Related Articles