1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Redigera php.ini och .htaccess

Redigera php.ini och .htaccess

Det går ej att redigera php.ini i sitt konto.

Man kan däremot via en .htaccess-fil lägga in flertalet inställningar. Se de vanligaste exemplen här nedan. Observera att följande minnesgränser gäller för respektive konto:

Privatpaket: 128MB 
Företagspaket: 256MB
Företagspaket Plus: 512MB

För att visa felmeddelanden på sin sida:

php_flag display_errors on
php_flag display_startup_errors on
php_value error_reporting 2047

Uppladdningsbegränsningar:

php_value post_max_size 64M
php_value upload_max_filesize 64M

Utöka körtiden för script/uppladdning:

php_value max_execution_time 350
php_value max_input_time 1000

PHP-minne:

php_value memory_limit 256M

Observera att felaktiga parametrar eller användande kan leda till att er webbsida kan få driftavbrott.

Was this article helpful?

Related Articles