Python

I nuläget har vi stöd för python 3.8 (Februari 2022)

För att köra CGI-skript hos Loopia krävs följande:

  1. Din (sub)domän ska ligga på en av våra UNIX-servrar. För att kontrollera detta och eventuellt byta till UNIX, logga in i kundzonen och klicka på domänen.
  2. Scriptet skall ligga i cgi-bin-katalogen. Finns ej katalogen behöver du skapa den som ”mindoman.se/public_html/cgi-bin”.
  3. Filändelsen skall vara .py eller .cgi för att kunna köras.
  4. Rättigheterna ska sättas till 750 (CHMOD). Detta kan man göra genom ett FTP-program.
  5. Syntax för Python 3 ska användas.
  6. Sökvägen till Python är: /usr/local/bin/python3.8 (eller /usr/local/bin/python3)
  7. Sökvägen till Sendmail är: /usr/sbin/sendmail
  8. Filen behöver vara sparad i UNIX-format så att det blir rätt nyradstecken. Om du sparar i Windows-format går det bra om du ser till att ditt FTP-program konverterar.
  9. Filen public_html/.htaccess behöver innehålla SetEnv HOME .

Se detta exempelscript:

#!/usr/local/bin/python3.8
print("Content-type: text/html")
print()
print("Hello, World!")

Vår support täcker inte skript-relaterade problem som inte är orsakade av någon server eller liknande, och vi har inte möjlighet att hjälpa till med programmering. Har du dock problem med ett skript skicka gärna sökvägen till skriptet, en kort förklaring vad du försöker göra, samt eventuella felmeddelanden till oss (support@loopia.se).

Bra länkar

Was this article helpful?

Related Articles