Perl

För att köra CGI-skript hos Loopia krävs följande:

  1. Ens (sub)domän ska vara på en av våra UNIX-servrar. Om den inte gör det så behöver du byta webbplattform till UNIX.
  2. Scriptet bör ligga i cgi-bin-katalogen. Finns ej katalogen behöver du skapa den som ”mindoman.se/public_html/cgi-bin”
  3. Filändelsen bör vara .pl för att kunna köras.
  4. Rättigheterna ska sättas till 755 (CHMOD). Detta kan man göra genom ett FTP-program.
  5. Sökvägen till Perl är: /usr/local/bin/perl
  6. Sökvägen till Sendmail är: /usr/sbin/sendmail

Vår support täcker inte skript-relaterade problem som inte är orsakade utav någon server eller liknande, och vi har inte möjlighet att hjälpa er med er programmering. Har ni problem med ett script skicka då sökvägen till skriptet, en kort förklaring kring vad ni försöker göra, samt eventuella felmeddelanden till oss.

Bra länkar

Annan katalog eller filändelse

Om scriptet inte läggs i mappen cgi-bin så behöver man göra vissa Apache-inställningar med hjälp utav en .htaccess-fil. Skapa en fil som heter ”.htaccess” i public_html-mappen. I denna lägger du sedan till följande rader:

Options +ExecCGI
Addhandler cgi-script .pl

Om man använder en annan filändelse än .pl så behöver man ändra Addhandler-raden till att reflektera den filändelse man har valt.

Exempel-script

Nedan finner du ett exempel-script som visar hur själva scriptet kan se ut om det ska kunna köras på en hemsida.

#!/usr/local/bin/perl
print "Content-Type: text/html; charset=utf-8\n\n";
print "Hej och välkommen till mitt test-script.";
Was this article helpful?

Related Articles