MX-pekare mot en IP-adress

MX-pekningar går enbart att göras mot värdnamn t ex mail.mindoman.se. För att istället peka till en IP-adress, skapa en subdomän med pekning mot din IP-adress (A-record) och ställ sedan in en MX-pekning mot denna subdomän.

Was this article helpful?

Related Articles