1. Home
  2. Wordpress
  3. Migrera WordPress

Migrera WordPress

Den här guiden visar hur du snabbt kan flytta din WordPress-installation till Loopia från en annan leverantör.

Innan vi påbörjar flytten så behöver du ha installerat WordPress på den plats dit du vill migrera din nuvarande WordPress-sida.
Du gör detta snabbast och säkrast med vår One-click-installer

För att göra denna flytt så använder vi WordPress-tillägget All-In-One-WP-Migration.
Du installerar detta direkt ifrån din WordPress administrationspanel.
Välj ”Tillägg > Lägg till nytt” och sök sedan på ”All-In-One-WP-Migration”Välj sedan att installera och aktivera tillägget

Du har nu fått upp ett nytt val i din vänstermeny som heter ”All-in-One WP Migration”
Välj ”Exporta” och ”Exportera till > fil” här för att påbörja migreringen av din sida.
Du behöver ej göra några andra inställningar här utan skapa bara exportfilen.Beroende på sidans storlek (antal bilder, teman, tillägg etc) så kommer tillägget nu att jobba en stund för att slutligen skapa en .wpress-fil som laddas ned till din dator.
Denna .wpress-fil är hela din sida inklusive databas.

Logga nu in i den nya Wordpess-installationen på den plats dit du vill flytta sidan.
Har du inte en WordPress här så kan du snabbt installera det genom vår one-click-installer.
Installera tillägget All-In-One-WP-Migration även här och välj nu ”Importera”.
Ladda upp din nyskapade .wpress-fil via tillägget och när uppladdningen är klar så är din sida flyttad.
Du kommer nu att behöva logga in igen och du anger då den inflyttade sidans användare plus lösenord.
Den sista justeringen du nu behöver göra är att spara om sidans permalänkar.
Du gör detta genom att klicka på länken i importfönstret och sedan spara den länkstruktur du önskar.

wp_mig4.pngNu är din sida flyttad och redo att köra från den nya platsen.

Was this article helpful?

Related Articles