1. Home
  2. LoopiaSEO
  3. LoopiaSEO: behövs det om jag har ett SEO-tillägg i min WordPress?

LoopiaSEO: behövs det om jag har ett SEO-tillägg i min WordPress?

En vanlig fundering runt produkten LoopiaSEO är om det är samma sak som ett SEO-tillägg (plugin) i WordPress.

Svaret är att det inte är samma sak men att SEO-tillägget är ett av de verktyg man kommer att jobba med när man använder LoopiaSEO.

Ett av de första stegen i LoopiaSEO är att man installerar tillägget All in One SEO. Man får efter det ett antal uppgifter att sluföra i tillägget, Det som tillägget gör är att du från ett ställe lägger in SEO-optimerande ändringarna som sedan fungerar på hela webbplatsen. LoopiaSEO kommer att kontrollera sidan efter varje slutförd uppgift för att se att den är korrekt utförd på sidan.

Detta är dock bara en del utav SEO-arbetet du gör runt din webbplats. LoopiaSEO kommer att ge uppgifter runt övriga delar såsom kopplingar till Sociala medier, Google My Business etc.

Was this article helpful?

Related Articles