1. Home
  2. Återförsäljare
  3. Koppla en befintlig Loopia kund till ditt återförsäljarkonto

Koppla en befintlig Loopia kund till ditt återförsäljarkonto

Denna guide används endast av Loopias återförsäljare.

Genom denna guide kan du lägga till en befintlig Loopia-kund och koppla ihop den med ditt återförsäljarkonto. Denna räknas sedan som en utav dina kunder i ditt återförsäljarkonto.

Steg 1:
Klicka in dig på ”Lägg till ny kund”.

Steg 2:

Klicka på fliken ”Befintlig Loopia-kund”. Här fyller du sedan i kundens användarnamn, lösenord och kundnummer för att koppla kunden till dig som återförsäljare.

Klicka på ”Lägg till” och kundens konto kommer kopplas till dig som återförsäljare. Du kan nu börja arbeta med kundens konto och ta del utav kommande provision om du nått upp till Partnernivå med 10 stycken återkommande kunder.

Was this article helpful?

Related Articles