JMail

Vi har ej längre stöd för Jmail på Windows-plattformen.

I och med bytet till vår nya, moderna Windows-plattform försvann stödet för JMail. JMail var en programvara som användes för att skicka e-post från klassisk ASP. Stödet för JMail togs bort på grund av att programvaran vare sig utvecklas, supportas eller finns tillgänglig lägre.

Alternativ till Jmail

För att skicka e-post med ASP.NET kan du kika i denna guide, där vi visar hur du kan göra det.

Vill du istället använda dig av klassisk ASP kan du skicka e-post genom CDOSYS. Exemplet nedan visar hur du skickar ett meddelande genom Loopias e-postservrar.

<%
Set msg = CreateObject("CDO.Message")
msg.Subject = "This is the subject"
msg.From = "from@example.com"
msg.To = "to@example.se"
msg.TextBody = "This is the message."

Const CDOSchema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"

With msg.Configuration.Fields
.Item(CDOSchema & "sendusing") = 2
.Item(CDOSchema & "smtpserver") = "mailcluster.loopia.se"
.Item(CDOSchema & "smtpserverport") = 587
.Item(CDOSchema & "smtpauthenticate") = 1
.Item(CDOSchema & "sendusername") = "from@example.com"
.Item(CDOSchema & "sendpassword") = "Mail account password"
.Update
End With
msg.Send
set msg = nothing
%>

 

Was this article helpful?

Related Articles