1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Installera extra komponenter

Installera extra komponenter

Om efterfrågan på en viss komponent är tillräckligt hög kan vi installera den. Vi gör dock en grundlig genomgång av funktionaliteten på komponenten och testar den innan installation. Notera att vi bara installerar komponenter som är till allmän nytta och är stabila versioner (”release”) då våra server inte är några utvecklingsmiljöer.

Was this article helpful?

Related Articles