Information om DNSSEC

Med DNSSEC kan du säkra upp ditt domännamn och skydda dina användare från fenomen som DNS cache poisoning.

Vad är DNSSEC?

DNSSEC är ett säkerhetstillägg till DNS-systemet (som enkelt uttryckt används för att matcha ett domännamn mot en speciell dator på Internet). DNSSEC skyddar Internet-användare från förfalskat DNS-data såsom via exempelvis DNS cache poisoning. DNS-svar som säkrats med DNSSEC signeras digitalt och man kan på så vis vara säker på att DNS-datat ej förfalskats på vägen från DNS-servern.

Vad krävs för att aktivera DNSSEC?

På samtliga .SE och .NU-domännamn som vi (Loopia AB) är registrar för samt använder våra namnservar är DNSSEC aktivt per automatik.

Om vi är registrar för ditt domännamn men du har egna/andra namnservrar, så kan vi hjälpa dig med detta.

Skicka ett e-postmeddelande till registry@loopia.se med följande information:

Kundnummer:
Domännamn:
keyTag:
alg:
digestType:
digest:

Mer information

För mer information om DNSSEC, vänligen se följande sidor:

Was this article helpful?

Related Articles