Hosts-filen

Skulle du ha genomfört en förändring i din kundzon gällande ditt domännamn, exempelvis en serverflytt vid plattformsbyte, så kan det ta en stund innan detta slår igenom.

Det finns dock ett sätt att ”tjuvkika” på materialet trots detta. Notera att detta bör användas med försiktighet och lämpar sig för lite mer avancerade användare. Denna guide beskriver hur du ändrar i hosts-filen på en Windows-dator. Samma funktion finns för både Mac- och Linux-datorer, så principen är densamma. Dock skiljer det sig åt var man hittar filen.

Ändra i hosts-filen

Börja med att öppna Utforskaren och sedan klicka dig fram till ”C:\Windows\System32\drivers\etc”. Det finns ett flertal filer i mappen men vi är endast intresserade av filen hosts. Vi har inte rättigheterna som krävs att redigera filen som standard, men det finns två sätt att åtgärda detta:

 • Kopiera filen till skrivbordet, utför eventuella förändringar och ersätt sedan ursprungsfilen med din ändrade version. Se dock till att ha en kopia på originalfilen.
 • Högerklicka på filen och klicka på ”Egenskaper” och sedan på fliken ”Säkerhet”. Ange att din eller önskade användare har fullständiga rättigheter och avsluta.

Nu öppnar vi filen och ser följande:

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1    localhost
#	::1       localhost

Om vi antar att vi hade domännamnet mindoman.se parkerat så hade IP-nummer 194.9.94.85 och 194.9.94.86 varit knutna till domännamnet. Beroende på värdets TTL och DNS-servrar på internet så tar det olika lång tid innan ett ändrat värde slår igenom.

Vi bestämmer oss för att ändra så att domännamnet mindoman.se har Hemsida hos Loopia och får servern s506.loopia.se knuten till domännammnet. Denna server har IP 93.188.2.52.

Vi antar också att vi laddar upp material på vår FTP och vill nu se detta materialet och lägger därför till denna informationen i vår host-fil:

 93.188.2.52 mindoman.se

Vår host-fil ser nu ut som följande:

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1    localhost
#	::1       localhost

93.188.2.52 mindoman.se

Besöker vi nu sidan så kommer vi omedelbart att ”prata” med webbservern och får se materialet som finns uppladdat på vår FTP.

Glöm inte bort att ändra tillbaka din hosts-fil till sitt ursprungliga utseende när du har fått ditt önskade resultat.

Was this article helpful?

Related Articles