GDPR

Har du frågor om GDPR och hur vi jobbar med det inom Loopia kan du läsa om detta på vår sida om dataskydd https://www.loopia.se/omloopia/dataskydd/.


Du kan även kontakta vår säkerhetsavdelning på privacy@loopia.se

Was this article helpful?

Related Articles