Flytta OpenCart

Det är vanligt när man ska utveckla en ny webbplats att man börjar med att lägga den i en undermapp eller på en subdomän. Då kan man utveckla den i lugn och ro utan att påverka den ordinarie webbplatsen. När den nya är färdig så ersätter man bara den gamla med den.

Detta är relativt enkelt att göra med OpenCart och här ska vi gå igenom hur man gör.

Börja med att flytta över alla webbfilerna för OpenCart till den nya katalogen via FTP. Alla filer för den gamla webbplatsen behöver tas bort eller flyttas först för att man inte ska riskera att dessa krockar med varandra.

När filerna är flyttade så finns det två konfigurationsfiler som du behöver ändra i. Dessa är config.php och admin/config.php och det som ska ändras är några sökvägar.

I detta exempel gör vi en flytt från nysida.mindoman.se till www.mindoman.se.

Notera att raderna med DIR_CACHE kan ha en annan sökväg än de övriga raderna i dessa konfigurationsfiler och det är helt normalt. Det viktiga är att man uppdaterar den del som innehåller domännamnet och låter resten av sökvägen vara intakt.

Exempel på ändringar i config.php

Ändra följande:

define('DIR_APPLICATION', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/');
define('DIR_DATABASE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/image/');
define('DIR_CACHE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/download/');
define('DIR_LOGS', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/logs/');

Till följande:

define('DIR_APPLICATION', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/');
define('DIR_DATABASE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/image/');
define('DIR_CACHE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/download/');
define('DIR_LOGS', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/logs/');

Exempel på ändringar i admin/config.php

Ändra följande:

// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://nysida.mindoman.se/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://nysida.mindoman.se/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://nysida.mindoman.se/image/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://nysida.mindoman.se/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'https://nysida.mindoman-se/image/');

// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/admin/');
define('DIR_SYSTEM', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/');
define('DIR_DATABASE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/image/');
define('DIR_CACHE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/download/');
define('DIR_LOGS', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/catalog/');

Till följande:

// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://www.mindoman.se/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://www.mindoman.se/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://www.mindoman.se/image/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://mindoman.se/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'https://mindoman.se/image/');

// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/admin/');
define('DIR_SYSTEM', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/');
define('DIR_DATABASE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/image/');
define('DIR_CACHE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/download/');
define('DIR_LOGS', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/catalog/');

Obs. Nedanstående steg behöver du inte göra i OpenCart-versioner över 1.5, gäller endast 1.4.

Efter att konfigurationsfilerna är uppdaterade och uppladdade så loggar du in i administrationen för din OpenCart-installation på den nya adressen och klickar dig fram till ”System” -> ”Inställningar” och uppdaterar adressen i fältet ”Butikens URL” under fliken ”Allmänt”. Glöm inte att lägga ett snedstreck i slutet av adressen.

flytta_opencart.pngEfter detta så klickar du på ”Spara” uppe till höger och sedan är du klar med flytten.

Was this article helpful?

Related Articles