1. Home
  2. Wordpress
  3. Flytta från Blogger till Loopia

Flytta från Blogger till Loopia

För att flytta dina poster från Blogger till en WordPress-blogg här på Loopia, börja med att installera WordPress. Detta kan du göra direkt i kundzonen via Loopias One-Click-Installer. Det kan ta ett par, tre timmar innan du kommer åt WordPress administrationspanel efter att installationen har slutförts, alternativt kan du gå via loopiadns.com-adressen som Loopia tillhandahåller om du inte ännu är redo att peka om ditt domännamn.

Logga in i panelen på Blogger och gå sedan till Inställningar och underkategorin Övrigt.

Välj i den övre delen av sidan att säkerhetskopiera din blogg. Du kommer få upp en ruta där du har valet att spara en fil på din dator.

Detta är en XML-fil som du kommer använda för att exportera inlägg med mera till din WordPress-sida. Kom ihåg var den sparas!

Logga in på WordPress-sidans administrationspanel. Därinne väljer du Verkyg och undervalet Importera i den vänstra panelen.

Här får du flertalet val. Blogger är det översta valet. Klicka på valet för att installera verktyget för import sedan på Kör import.

Klicka på knappen Bläddra och välj den XML-fil som du laddade ned tidigare från Blogger. Klicka sedan på Ladda upp fil och importera.Därefter visas ett val för att ange författare. Du kan antingen välja att skapa samma författare som du hade på Blogger-sidan eller välja att ändra ägandeskapet av posterna till en befintlig WordPress-användare. Klicka sedan på Submit.

Din Blogger-blogg kommer nu att importeras. När det väl står att importen är klar kan du kontrollera under Inlägg och undermenyn Alla inlägg att allt har importerats korrekt.

Was this article helpful?

Related Articles