1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Felsökning Windows .NET

Felsökning Windows .NET

Får du fel på din .NET-sida men inget felmeddelande?

Lägg då in följande text i din web.config-fil:

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off" />
  </system.web>
  <system.webServer>
    <httpErrors errorMode="Detailed" />
  </system.webServer>
</configuration>

 

Was this article helpful?

Related Articles