Egen errorlog

Med hjälp av .htaccess är det möjligt att själv välja var errorloggen ska sparas. Exemplet nedan sparar loggfilen, httpd-error.log ett steg utanför public_html/ vilket gör att den inte blir publik samt sätter en gräns på 50 MB per rad (body).

Observera att errorloggen kan komma att fylla upp ditt kontos utrymme och du bör endast ha den påslagen vid felsökning och sedan deaktivera funktionen/rensa loggfilerna.

php_value error_reporting 2047
php_value error_log /din/absoluta/sökväg/httpd-error.log
php_value log_errors_max_len 52428800
Was this article helpful?

Related Articles