Egen errorlog

Med hjälp av .htaccess är det möjligt att själv välja var errorloggen ska sparas. Exemplet nedan sparar loggfilen, httpd-error.log ett steg utanför public_html/ vilket gör att den inte blir publik samt sätter en gräns på 50 MB.

php_value error_reporting 2047
php_value error_log /din/absoluta/sökväg/httpd-error.log
php_value log_errors_max_len 52428800

Was this article helpful?

Related Articles