E-postservrar

För att ansluta med en e-postklient till våra e-postservrar använder du följande server. Notera att ditt användarnamn är hela e-postadressen och att vi kräver autentisering/verifiering för utgående e-post.

För guider till olika e-postprogram se denna guide: E-postklienter

Utan SSL

Dessa uppgifter är för anslutningar utan SSL. Detta är det vanligaste alternativet och det fungerar i flest e-postklienter.

POP3

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 110

IMAP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 143

SMTP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 587 (inte 25)

Med SSL

Om du vill använda SSL så går även detta bra. Uppgifterna blir då enligt nedan:

POP3

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 995

IMAP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 993

SMTP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 465, alternativt 587 för vissa klienter

Was this article helpful?

Related Articles