1. Home
  2. E-post
  3. E-postservrar

E-postservrar

För att ansluta med en e-postklient till våra e-postservrar använder du nedanstående inställningar. Notera att ditt användarnamn är hela e-postadressen och att vi kräver autentisering/verifiering för utgående e-post.

För guider till olika e-postprogram se denna guide: E-postklienter

Inkommande server (IMAP/POP3)

Server: mailcluster.loopia.se
Port IMAP (Ingen kryptering / STARTTLS): 143
Port IMAP (SSL/TLS): 993
Port POP3 (Ingen kryptering / STARTTLS): 110
Port POP3 (SSL/TLS): 995

Utgående server (SMTP)

Server: mailcluster.loopia.se
Port (Ingen kryptering / STARTTLS): 587
Port (SSL/TLS): 465

Vi rekommenderar att man alltid använder SSL/TLS / STARTTLS kryptering för anslutningarna där det är möjligt.

Was this article helpful?

Related Articles