E-postservrar

För att ansluta med en e-postklient till våra e-postservrar använder du nedanstående inställningar. Notera att ditt användarnamn är hela e-postadressen och att vi kräver autentisering/verifiering för utgående e-post.

För guider till olika e-postprogram se denna guide: E-postklienter

Inkommande server (IMAP/POP3)

Server: mailcluster.loopia.se
Port IMAP: 143 / 993
Port POP3: 110 / 995

Utgående server (SMTP)

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 587 / 465

Vi rekommenderar att man alltid använder SSL/TLS/STARTTLS kryptering för anslutningarna där det är möjligt.

Was this article helpful?

Related Articles