Cron

Med cron kan du schemalägga besök av en viss webbsida (URL) för att på så vis trigga körningen av ett skript. Resultatet av besöket (dvs. utmatningen från skriptet eller webbsidan) e-postas sedan till önskad e-postadress. Denna funktionalitet är värdefull om ett skript behöver köras med en viss periodicitet för att exempelvis uppdatera en databas.

Vår cron-tjänst hittar du i Loopia Kundzon under Lägg till / skapa… > Cron-jobb.

Vad är detta och vad har jag för nytta av det?

Med cron säger du åt vårt system att periodiskt besöka en viss webbsida (URL). Säg att du skrivit ett skript som uppdaterar en databas med namnet på dagens namnsdagsbarn. Detta skript skulle vara rimligt att köra en gång per dygn för att alltid ha rätt namnsdagsbarn i databasen. Lägg upp detta skript på din webbplats och säg åt vår schemaläggare att besöka adressen en gång per dygn. Klart!

Så här gör du i kundzonen

Nedan har vi skrivit ett litet confidence booster-skript i PHP som vi vill köra en gång per dygn för att få en puff av positiv energi när vi öppnar inkorgen vid arbetsdagens början.

<?php
setlocale(LC_ALL, 'sv_SE.UTF-8');

$day = mb_strtolower(strftime('%A'), 'UTF-8');
echo "God morgon, idag är det $day. Det kommer bli en bra dag.";

Spara detta skript i filen godmorgon.php och ladda upp det via FTP till ditt webbhotellskonto hos oss (exempelvis mindoman.se under katalogen public_html/). Notera att vår schemaläggare givetvis kan besöka vilken webbadress som helst och att du därför kan lägga ditt skript var du vill.

Logga nu in i din kundzon, välj Lägg till / skapa… > Cron-jobb och fyll i formuläret som följer:

Klicka sedan på Skapa så läggs ditt jobb upp för schemaläggning. Har du valt Varje dygn som periodicitet så kommer ditt skript köras kl 00:00 varje dygn och ligga och vänta på dig som utdata i inkorgen när du hämtat kaffe och startat datorn på morgonen.


cron-03.png

Att tänka på

Viktigt att ha i åtanke är att om ditt skript tar sju minuter att köra, men du har lagt in en periodicitet på fem minuter, så kommer ditt skript köras var tionde minut. Alltså, endast en instans av ett skript kan köras. Hinner det inte bli klart innan nästa körning kommer denna inte genomföras.

Periodiciteten fungerar så här: Om du kl 12:43 skapar en schemaläggning med fem minuters intervall så kommer första körningen köras 12:45 och därefter 12:50, 12:55, 13:00, etc. Väljer du en periodicitet på Varje vecka så kommer körningarna göras vid midnatt varje söndag. Väljer du Varje år kommer den köras vid midnatt 1 januari varje år, osv.

Was this article helpful?

Related Articles