vidarebefordra

Vidarebefordra e-post (alias)

Om du endast har ett LoopiaDNS-konto hos oss så får du möjligheten att vidarebefordrainkommande meddelanden till en befintlig e-postadress, exempelvis...

Vidarebefordra e-post

Om du har en e-postadress i din Kundzon och vill att det vidarebefordras en kopia av alla inkommande e-postmeddelanden till...