1. Home
  2. opensuse

opensuse

Välja distro till LoopiaVPS

LoopiaVPS stödjer i dagsläget endast operativsystemet Linux, som det finns hundratals versioner utav. Dessa versioner kallas för distributioner eller distros.... [...]

Läs mer … from Välja distro till LoopiaVPS

Installera/uppdatera program på LoopiaVPS

För att installera program till din LoopiaVPS anger du ett antal kommandon, som anges i nedanstående guide. Av säkerhetsskäl är... [...]

Läs mer … from Installera/uppdatera program på LoopiaVPS