Lägga till egen HTML-kod i Loopia Sitebuilder

Denna guide gäller för Sitebuilders installerade efter 2020-06-23

I Loopia Sitebuilder version Large eller högre finns möjligheten att lägga till egen HTML-kod.

Du kan lägga till HMTL genom att lägga till ett block på sidan.

Scrolla ned till ”Annat” och välj där sedan HTML

Was this article helpful?

Related Articles