1. Home
 2. Domäner/DNS
 3. Hur flyttar jag min domän till Loopia
 1. Home
 2. Utveckling/Teknik
 3. Hur flyttar jag min domän till Loopia

Hur flyttar jag min domän till Loopia

Nedan följer lite information angående hur du flyttar din domän till Loopia.

Lägg till domän

För att vi ska kunna ta över hanteringen av din domän så behöver du först lägga till domänen i ett konto hos oss. Har du inget konto så kan du kostnadsfritt skapa ett konto.

Notera att du endast får lägga till domännamn som kontoinnehavaren står som innehavare på!
Det vill säga, innehavaren av kontot och domännamnet behöver stämma överens.

 

Namnserverbyte

Om du vill komma igång och använda dina tjänster hos oss så snabbt som möjligt så kan du börja med att ta kontakt med din nuvarande leverantör och genomföra ett namnserverbyte till våra namnservrar innan en transfer initieras. Ett namnserverbyte kan ta upp till 48 timmar innan det fungerar fullt ut, oftast går det betydligt snabbare än så.

ns1.loopia.se
93.188.0.20
ns2.loopia.se
93.188.0.21

Transfer

För att vi ska kunna byta namnservrar på ditt domännamn behöver domännamnet ligga hos oss. En transfer innebär att vi tar över det administrativa samt tekniska ansvaret för domänen och det innebär också att vi kommer tillhandahålla förnyelsen av ditt domännamn. En transfer tar i regel mellan 5 och 18 dagar att genomföra (med undantag .SE, .NU samt .EU som överförs nästintill direkt) och efter detta så blir vi registrar/ombud för ditt domännamn. Det går att kontrollera vem som står som registrar för en domän på http://whois.loopia.se

Eventuell kostnad för att överföra en domän till oss hittar du här

För toppdomänerna .se och .nu behöver följande villkor uppfyllas.

 • Domännamnet måste ligga i innehavarens konto
 • Du behöver en auktoriseringskod (auth-code, EPP-kod). Koden hämtas hos nuvarande registrar.
 • När du har auktoriseringskoden behöver du logga in i ditt konto och initiera en transfer genom att klicka på ditt domännamn i listan Domännamn och sedan klicka på knappen för Transfer av domännamn.

För toppdomänerna .com | .net | .org | .info | .biz | .mobi | .name | .tv  | .store | .app  | .blog | .cloud | .club| .dev  | .email| .global | .graphics | .gratis| .guru
| .life | .link| .online | .shop | .site | .store | .tech | .top | .website | .xyz
 behöver följande villkor uppfyllas.

 • Domännamnet måste ligga i innehavarens konto
 • Domännamnet måste vara upplåst och aktivt (status OK eller Active)
 • Det behöver vara minst 30 dagar kvar innan domännamnet löper ut
 • Domännamnet måste ha varit registrerat hos nuvarande leverantör i minst 60 dagar
 • Du behöver en auktoriseringskod (auth-code, EPP-kod). Koden hämtas hos nuvarande leverantör.
 • När du har auktoriseringskoden behöver du logga in i ditt konto och initiera en transfer genom att klicka på ditt domännamn i listan Domännamn och sedan klicka på knappen för Transfer av domännamn.

För toppdomänen .eu behöver följande villkor uppfyllas.

 • Domännamnet måste ligga i innehavarens konto
 • Du behöver en auktoriseringskod (auth-code, EPP-kod). Koden hämtas hos nuvarande registrar eller från EURid
 • När du har auktoriseringskoden behöver du logga in i ditt konto och initiera en transfer genom att klicka på ditt domännamn i listan Domännamn och sedan klicka på knappen för Transfer av domännamn.
 • Notera att namnservrar byts till ns1.loopia.se och ns2.loopia.se vid genomförandet och det rekommenderas starkt att se över DNS-pekare före start av transfer.

För toppdomänen .fi behöver följande villkor uppfyllas.

 • Domännamnet måste ligga i innehavarens konto
 • Du behöver en auktoriseringskod (auth-code, EPP-kod). Koden hämtas hos nuvarande registrar.
 • När du har auktoriseringskoden behöver du logga in i ditt konto och initiera en transfer genom att klicka på ditt domännamn i listan Domännamn och sedan klicka på knappen för Transfer av domännamn.
 • Notera att namnservrar byts till ns1.loopia.se och ns2.loopia.se vid genomförandet och det rekommenderas starkt att se över DNS-pekare före start av transfer.

För toppdomänen .be behöver följande villkor uppfyllas.

 • Domännamnet måste ligga i innehavarens konto
 • Du behöver en auktoriseringskod (auth-code, EPP-kod). Koden beställer du på http://dns.be
 • När du har auktoriseringskoden behöver du logga in i ditt konto och initiera en transfer genom att klicka på ditt domännamn i listan Domännamn och sedan klicka på knappen för Transfer av domännamn.

För toppdomänerna .co.uk och org.uk behöver följande villkor uppfyllas.

 • Domännamnet måste ligga i innehavarens konto
 • Logga in i ditt konto och initiera en transfer genom att klicka på ditt domännamn i listan Domännamn och sedan klicka på knappen för Transfer av domännamn.
 • Därefter bör du se en TAG i Kundzonen som du ska ge till din nuvarande leverantör.

För toppdomänerna  .me |  .pl | .at | .io | .cc behöver följande villkor uppfyllas.

 • Domännamnet måste ligga i innehavarens konto
 • Domännamnet måste vara upplåst och aktivt (status OK eller Active)
 • Om domänen idag har så kallad WHOIS-protection (private registration) så måste denna tas bort av nuvarande registrar då vi ej har stöd för detta.
 • Du behöver stå som administrativ kontaktperson med en fungerande e-postadress
 • Det behöver vara minst 30 dagar kvar innan domännamnet löper ut
 • Domännamnet måste ha varit registrerat hos nuvarande leverantör i minst 60 dagar
 • Du behöver en auktoriseringskod (auth-code, EPP-kod). Koden hämtas hos nuvarande leverantör.
 • När du har auktoriseringskoden behöver du logga in i ditt konto och initiera en transfer genom att klicka på ditt domännamn i listan Domännamn och sedan klicka på knappen för Transfer av domännamn.

För toppdomänen .no behöver följande villkor uppfyllas.

 • Domännamnet måste ligga i innehavarens konto
 • Du behöver en auktoriseringskod (auth-code, EPP-kod). Koden hämtas hos nuvarande registrar.
 • När du har auktoriseringskoden behöver du logga in i ditt konto och initiera en transfer genom att klicka på ditt domännamn i listan Domännamn och sedan klicka på knappen för Transfer av domännamn.
 • Saknar ni auktoriseringskod kontaktar ni oss via registry@loopia.se och tar med domännamn och kundnummer.
Was this article helpful?

Related Articles