1. Home
  2. php_value post_max_size

php_value post_max_size

Redigera php.ini och .htaccess

Det går ej att redigera php.ini i sitt konto. Man kan däremot via en .htaccess-fil lägga in flertalet inställningar. Se... [...]

Läs mer … from Redigera php.ini och .htaccess