1. Home
  2. Php memory

Php memory

Redigera php.ini och .htaccess

Det går ej att redigera php.ini i sitt konto. Man kan däremot via en .htaccess-fil lägga in flertalet inställningar. Se... [...]

Läs mer … from Redigera php.ini och .htaccess