1. Home
  2. pfx

pfx

SSL/TLS på Loopia

Denna guide går igenom hur du installerar kommersiella SSL på din domän på Loopia. Du kan antingen köpa ett SSL-certifikat... [...]

Läs mer … from SSL/TLS på Loopia

Konvertera SSL/TLS-certifikat och ta bort lösenordsskydd

Ibland genereras certifikat i filtypen .pfx (används i Windows-miljöer). När du skall installera certifikatet hos oss så används istället .cert... [...]

Läs mer … from Konvertera SSL/TLS-certifikat och ta bort lösenordsskydd