e-postalias

Vidarebefordra e-post (alias)

Om du endast har ett LoopiaDNS-konto hos oss så får du möjligheten att vidarebefordrainkommande meddelanden till en befintlig e-postadress, exempelvis...