createNewAccount

createNewAccount

Denna metod lägger till ett nytt Loopia-konto samt registrerar domänen som används som användarnamn om detta anges i metodanropet. Syntax... [...]

Läs mer... from createNewAccount