API översikt

LoopiaAPI – Översikt

LoopiaAPI ger dig funktionalitet som finns i Loopia Kundzon och Loopia Återförsäljarzon fast via XML-RPC. På så vis har du möjlighet att själv helt automatisera saker som administration och registrering av domännamn. [...]

Läs mer... from LoopiaAPI – Översikt