1. Home
  2. transferCreditsByCurrency

transferCreditsByCurrency

transferCreditsByCurrency

Denna metod överför LoopiaPrePAID-krediter inbetalda efter 2015-12-04 från ett konto till ett annat. Syntax status = transferCreditsByCurrency(username, password, sender_number, recipient_number,... [...]

Läs mer … from transferCreditsByCurrency