revoke

SSL, återkalla certifikat

För att återkalla ett SSL-certifikat behöver man utföra några enkla steg hos certifikatutfärdaren GeoTrust. Första steget är att begära ut...