Vad använder ni för mjukvara

För våra Windows-servrar använder vi oss av Windows 2008. Vi har SPLA-avtal (Service Provider License Agreement) med Microsoft.

Under UNIX använder vi oss främst av FreeBSD. Det är den största av BSD-dialekterna och vi har själva använt FreeBSD för vår egen hemsida sedan vi startade. FreeBSD är ett väldigt tillförlitligt och snabbt operativsystem som bl a används av sidor som Yahoo. Vi använder även OpenBSD till viss del.

Was this article helpful?

Related Articles