Thumbnails/miniatyrbilder i gamla Sitebuilder (v6)

Vänligen observera att denna guide avser en tidigare version av Loopia Sitebuilder. Har du installerat Loopia Sitebuilder efter 2014-06-23 eller ännu inte installerat, se då i stället dessa guider.

Med thumbnail avses en miniatyrbild som används för att kunna förhandsgranska en fullstor bild.

Sitebuilder har en inbyggd funktion för att kunna visa en bild i dess egentliga storlek om man klickar på en thumbnail.

Att faktiskt skapa en thumbnail är inte svårare än att man justerar en vanlig bildwidget till den storlek man vill ha på sin thumbnail.


1. Placera en bildwidget på sidan där du vill ha din thumbnail.


sitebuilder-thumbnail-swe-1.JPG


2. Välj till bild. Justera dess storlek efter önskemål.


sitebuilder-thumbnail-swe-2.JPG


3. Klicka sedan på kugghjulet i menyraden, så att bildwidgetens inställningar öppnas nedantill.


sitebuilder-thumbnail-swe-3.jpg


4. Vid bildinställningarna, dra bilden som ska visas i fullstor storlek till rutan med texten Släpp lightbox-bild ovan. Rutan ska bli gråaktig när bilden befinner sig i rätt läge för att släppas.


sitebuilder-thumbnail-swe-4.jpg


5. Gå sedan till Förhandsvisning i den övre menyn. Funktionen att klicka för att visa bilden i egentlig storlek fungerar inte i redigeringsläget.


sitebuilder-thumbnail-swe-5.JPG


6. Här är thumbnailen placerad uppemot vänstra hörnet på sidan, av den enkla anledningen att bättre kunna förevisa och jämföra mot fullstor storlek i steg 7.


sitebuilder-thumbnail-swe-6.JPG

Obs: Vid förhandsvisning kommer inte markören att förändras när du för den över thumbnailen.

Väl sidan har publicerats kommer dock den som för markören över thumbnailen se markören omvandlas till en hand (
sitebuilder-thumbnail-swe-7.jpg
), vilket påvisar att den är klickbar.


7. Klicka på thumbnailen. Som synes öppnas den fullstora bilden i ett eget fönster, placeras mitt på sidan och kan stängas separat med hjälp av krysset i fönstrets övre högra hörn.


sitebuilder-thumbnail-swe-8.JPG

Här är egentligen den huvudsakliga guiden klar! För de som vill veta vad rutan Släpp överrullningsbild ovan innebär så beskrivs detta i kommande steg.


8. Om man placerar en bild i rutan för Släpp överrullningsbild ovan, så kommer denna att synas när man för markören över thumbnailen.

Här placeras en bild av ett förstoringglas i denna ruta.


sitebuilder-thumbnail-swe-9.JPG


Bilden till vänster är thumbnailen, bilden till höger visar hur den ter sig när man för markören över thumbnailen, efter att ha lagt till Släpp överrullningsbild ovan.


sitebuilder-thumbnail-swe-10.JPG

sitebuilder-thumbnail-swe-11.jpg


Även med ett tillval för Släpp överrullningsbild ovan så kommer markören, i publicerat läge, att omvandlas till en hand när den förs över thumbnailen.

Det är bilden i rutan Släpp lightbox-bild ovan som kommer att visas i fullstort format när man klickar på thumbnailen.

Was this article helpful?

Related Articles