SSL-varning i Google Chrome

En del webbsidor som kör SSL här på Loopia har det senaste året fått upp en varning om sitt cert. Detta berör webbsidor vars SSL-certifikat ej förnyas före den 13:e september 2018.

Bakgrunden till detta är att Google har sett svagheter i det tidigare certifikatet och då valt att från den 23:e oktober 2018 ej längre anse det vara ett pålitligt SSL-certifikat (läs Googles information).

Vi kommer under augusti/spetember att kostnadsfritt ersätta dessa certifikat åt Loopiakunderna.

Dessvärre kan vi inte automatisera detta helt. Nedan kan du läsa hur bytet till det nya certifikatet kommer att gå till.

  1. Du får mail från RapidSSL
    Inom de närmaste dagarna kommer du att få ett e-postmeddelande från no-reply@rapidssl.com där du ombeds godkänna det nya certifikatet.

  2. Du måste godkänna det nya certifikatet
    Klicka på länken i mailet och godkänn sedan att det nya certifikatet skapas genom att klicka på “Approve”. Om du inte gör detta riskerar certifikatet att visas som ogiltigt i dina besökares webbläsare redan från 13:e september och i oktober påverkas alla som kör Chrome som webbläsare.

  3. Luta dig tillbaka
    När du har godkänt det nya certifikatet enligt ovan behöver du ej göra något mer. Det nya certifikatet kommer inom några timmar automatisk att installeras på din webbserver hos oss. Det nya certifikatet är kostnadsfritt resten av den period som redan är betald av dig när du registrerade ditt tidigare certifikat. När det i framtiden är dags att förnya certifikatet kommer du att få en ny faktura från oss på förnyelsen.

Om du vill verifiera att detta utskick verkligen kommer från Loopia är du välkommen att kontakta privacy@loopia.se för mer information.

 

Was this article helpful?

Related Articles