Problem med ASP.NET 2.0 SP1

Microsoft har ändrat en del i hur befintlig ASP.NET-källkod körs under ASP.NET 2.0 SP1. Vi har noterat att användning av Container.DataItem("kolumnnamn") inte längre fungerar utan istället måste man använda exempelvis DataBinder.Eval(Container.DataItem, "kolumnnamn").

Alternativt kan man ändra datakällan från DataReader till DataSet.

Problemet är rapporterat till Microsoft som klassar problemet som en bugg i ASP.NET 2.0 SP1.

Detta gäller Repeater, ItemList samt DataGrid:

Microsoft har publicerat ändringarna som ingår i ASP.NET 2.0 SP1 på:

Was this article helpful?

Related Articles