Flytta din Tictail-butik till Woocommerce

Det finns dessvärre inget sätt att flytta varje del i en Tictail butik till Woocommerce men i denna guide skall vi gå igenom vilka delar ni kan flytta och hur ni gör detta på bästa sätt.

OBS! Innan du börjar med denna guide så förutsätter vi att du redan installerat Woocommerce på en domän eller subdomän, om du inte redan gjort det, börja med att följa denna guide.

De delar som du på ett enkelt sätt kan exportera från Tictail är era produkter och ordrar.

1. Exportera dina produkter från Tictail och importera i WooCommerce

Börja alltså med att logga in i kontrollpanelen hos Tictail via denna länk, gå sedan till ”Products” enligt skärmbilden nedan.

Väl inne på sidan där dina produkter finns så klickar du på de tre prickarna som markerats i skärmbilden nedan.

När du tryckt på denna knapp så dyker det upp en liten ruta med nya alternativ, du kan välja att exportera i filformatet CSV eller Excel, i denna guide kommer vi att jobba med filformatet CSV. Välj därför detta i den lilla rutan enligt skärmbilden nedan.

Din senaste export hamnar sedan under ”Recent exports”, för att ladda ner själva filen så klickar du på en gula texten som innehåller dagens datum, enligt nedan skärmbild.

Upprepa sedan processen för dina ordrar enligt skärmbilderna som följer.
Klicka först på ”Orders”.

Tryck sedan på de tre prickarna igen.

Tryck på ”CSV” även här.

Ladda sedan ned filen genom att klicka på den gula texten innehållandes dagens datum precis som tidigare.

Efter att du utfört dessa steg så har vi laddat ner två stycken CSV-filer, dessa innehåller alla dina produkter respektive alla dina ordrar.

Nu är vi redo att importera innehållet i Woocommerce.

Börja med att logga in i din Woocommerce-butik genom att gå till http://dindoman.se/wp-login.php (byt ut dindoman.se mot ditt faktiskta domännamn) eller genom att klicka på länken till Woocommerce från din kundzon på loopia.se.

Väl inloggad så klickar du på ”Produkter”.

Om du inte sedan tidigare har produkter så klickar du på den knapp som är inringad nedan för att påbörja importen.

Om du däremot redan har produkter så klickar du på denna knapp.

I nästa steg så klickar du på denna knapp och väljer den .CSV-fil som innehåller dina produkter.

Tryck sedan på ”Fortsätt”.

I nästa steg så börjar Woocommerce ladda in dina produkter, när det är klart så kommer det att dyka upp ett antal rutor, i varje ruta finns en undermeny där du kan välja att koppla de värden som Tictail har exporterat till Woocommerce sätt att tänka.

Se bilderna som följer nedan för vilka fält som ni skall välja för att respektive värde från Tictail skall importeras på korrekt sätt.

Tryck sedan på ”Starta importen”.

Sedan laddar Woocommerce in era produkter och visar denna sida när den är klar.

OBS! Fältet där ni importerar bilderna är inte säkert att det kommer att fungera efter det faktum att Tictail stängt ner sin tjänst, ni gör därför bäst i att spara ner era bilder på egen hand för att säkra dessa för framtiden. Anledningen till att detta eventuellt slutar att fungera är för att bilderna just nu finns på en domän som ägs av Tictail, lyckligtvis laddas dessa upp vid importen, men en backup är alltid klokt att ha.

Efter detta steg så är era produkter importerade, värt att notera är dock att de hamnar i ”utkast” efter denna import, för att ni skall kunna dubbelkolla att allt stämmer innan ni väljer att publicera dessa.

2. Exportera ordrar från Tictail och importera i WooCommerce

Woocommerce har inget inbyggt sätt för att importera ordrar, så för detta behöver vi ha ett tillägg.

Börja därför med att installera detta tillägg https://wordpress.org/plugins/order-import-export-for-woocommerce/

Efter att du installerat detta, för musen över Woocommerce och klicka på ”Order Im-Ex” enligt bilden.

Klicka sedan på ”Choose file” och välj den fil som innehåller era ordrar.

Tryck sedan på ”Ladda upp fil och importera” enligt bilden.

Sedan är era ordrar importerade.

Om ni följt varje steg i denna guide så har ni nu på ett korrekt sätt importerat de två delar av er Tictail butik som går att exportera, det vill säga alla produkter och alla ordrar.

Se alltid till att spara det innehåll från er butik som ni vill ha kvar på er egen dator som en extra säkerhetsåtgärd.

Vänligen notera att denna export och import inte är ”officiell” och vi på Loopia kan inte garantera att allt material flyttas eller flyttas på korrekt sätt. Vi har dessvärre inte support på själva migreringsprocessen, men följer du denna guide noggrant så blir resultatet så bra det kan bli med de verktyg som finns tillgängliga för att flytta mellan dessa två vitt skilda plattformar.

Was this article helpful?

Related Articles