Migrera e-post från Loopia till Office 365

Är domänen tillagd i Office 365?

Innan du kan migrera e-post från vår mailcluster server så behöver du först lägga till domänen i office 365 partner portal.
Vi har skapat en guide för detta här:

Lägg till flera domäner i office 365

När skall jag migrera?

1. Skapa först alla konton som ni skall migrera i Office 365.
2. Ändra sedan MX pekaren så att nya mail levereras till de nya Office 365 kontona.
3. När nya e-post meddelanden börjar att komma in, starta då migreringen.

På så sätt undviker man risken med att inte få med nya e-post meddelanden som har kommit till de gamla kontona. Gör man migreringen innan MX pekaren har ändrats så kan man lätt missa dessa.

Vilket migreringsalternativ passar dig?

I Office 365 så finns det flera alternativ för migrera e-post till era nya konton. Beroende på hur er organisation är uppsatt så är olika alternativ att föredra.

Innan du börjar behöver du en användare med behörighet ”Administratör” och vara
”Tjänstadministratör” i Office 365.
Om du saknar rollen ”Tjänstadministratör” för din användare kontakta då vår support så kan vi lägga till den.
Hur gör jag min användare till administrator i Office 365

Alternativ 1: Migrera med ImapSync

Denna är bäst och enklast att välja om man skall sätta upp exakt samma e-postorganisation som man har idag.

Exempel:

Gamla konton Migreras till det nya Office365-kontot
info@mindomän.com info@mindomän.com
kontakt@mindomän.com kontakt@mindomän.com
jan@mindomän.com jan@mindomän.com

Man har 3 konton på den gamla servern som skall migreras till exakt samma konton på Office 365.

Alternativ 2: Migrera med en CSV-fil

Om ni har väldigt många konton som behövs migreras eller om ni har flera gamla e-postkonton som skall migreras till samma Office 365 konto. Så är detta alternativet bäst

Exempel:

Gamla konton Migreras till det nya Office 365 kontot
info@mindomän.com info@mindomän.com
kontakt@mindomän.com info@mindomän.com
faktura@mindomän.com info@mindomän.com
jan@mindomän.com jan@mindomän.com
kassor@mindomän.com jan@mindomän.com

Man har 5 konton på den gamla servern som skall migreras till 2 konton i Office 365.


Migrera med ImapSync

1. Logga in på webb-portalen

Logga in på portal.office.com som administratör.

Klicka sedan på ikonen ”Administratör”.

Klicka sedan på ”Datamigrering” under ”Användare” i menyn på vänster sida.

Klicka sedan på ”Andra e-postkällor” under avdelningen ”Välj datatjänst”.

2. Spara inställningarna för mail-servern ni migrerar i från

Här fyller ni i den mail-server ni skall migrera ifrån. Samt e-postadressen för ett mail-konto på servern och lösenord för samma kontot.

Klicka sedan på ”Spara”.

3. Starta migrationen

Nu listas alla era användare i Office 365. De användare som inte har en licens med e-post kopplad till sig kommer att visas som inaktiverad i listan.

Till höger om användarens visningsnamn kan ni nu skriva in e-postadressen och lösenordet till mail-kontot ni skall migrera från.

Fyll nu i e-postadresser och lösenord för kontona på den gamla mail-server för respektive användare i Office 365.

Klicka sedan på ”Starta Migreringen”

4. Slutför migrationen

Migreringen har nu påbörjats. Du kan nu se hur statusen ändras för de olika kontona medan migreringen fortskrider.

När migreringen är klar så uppdateras statusen enligt bilden nedan.

Du kan nu logga in på era Office 365 konton för att se de migrerade e-post meddelandena.


Migrera med en CSV-fil

1. Logga in på webbportalen

Logga in på portal.office.com som administratör.

Klicka sedan på ikonen ”Administratör”.

Klicka på ”Gå till det gamla administrationscentret” uppe i högra hörnet.

Öppna sedan admin i menyn till vänster och klicka på ”Exchange”.

Nu hamnar du på en sida som heter Administrationscenter för Exchange där du ska klicka på knappen Mottagare i menyn till vänster och därefter klicka på knappen/fliken Migrering.


o365-migrera-sv-3.png

På sidan trycker du på +-tecknet och utav valen du får väljer Migrera till Exchange Online.


o365-migrera-sv-4.png

Du kommer nu att få upp en popup-ruta där du ska välja IMAP-migrering (stöds av Exchange och andra e-postsystem). När du valt rätt så klickar du på knappen Nästa.


o365-migrera-sv-5.png

I nästa steg så ska du ladda upp en CSV-fil med information om de konton som ska migreras och vad som ska migreras.


o365-migrera-sv-6.png

För att skapa denna CSV-fil så gör du följande i Windows: Gå till skrivbordet och högerklicka på en tom plats Välj sedan Nytt Textdokument I textdokumentet så anger du följande på första raden:

EmailAddress,UserName,Password

Detta är det parametrar som anger hur du sedan kommer att presentera de adresser som ska flyttas in i Office 365. Ange sedan på nästa rad kontonamnet på det konto som eposten ska migreras till, e-postadressen hos Loopia och lösenordet till e-postadressen hos Loopia. Upprepa sedan det steget med samtliga adresser som skall migreras. Slutligen ska din fil se ut som följer:

EmailAddress,UserName,Password
info@mindoman.se,info@mindoman.se,password123
kjell@mindoman.se,kjell@mindoman.se,password456

I exemplet ovan så migreras två konton in i varsitt nytt konto i Office 365.
För mera information om CVS-filer se då Microsofts guide om detta på följande sida Spara sedan filen och namnge den t.ex. till epost.csv I migreringsguiden så väljer du sedan denna fil och klickar på knappen Nästa.


o365-migrera-sv-7.png

Nu kommer steget där vi ska ange serverinställningarna för migreringen. Nedan på bilden så har vi redan förinställt så som du även ska ställa in. När du ställt in rätt så trycker du på knappen Nästa.


o365-migrera-sv-8.png

Nedan hittar du inställningarna i text-format:

  • IMAP-server: mailcluster.loopia.se
  • Autentisering: Grundläggande
  • Kryptering: SSL
  • Port: 993

När du nu tryckt på Nästa som du gjorde ovan så ska du ange ett valfritt Nytt migreringsbatchnamn som du även ser på bilden nedan.


o365-migrera-sv-9.png

Du fortsätter genom att klicka på knappen Nästa.

Nu kommer du till sista delen där du ska ange vilken e-postadress som ska få ett meddelande när migreringen av meddelanden från ditt gamla Loopia-konto är överförda till ditt Microsoft Office 365-konto är färdigt. När du ställt in mottagaren för meddelandet så bockar du för Starta batchen automatiskt och sedan klickar du på knappen Nytt.


o365-migrera-sv-10.png

Beroende på antalet meddelanden så kan sedan migreringen ta olika lång tid på sig. Man kan se status genom att välja Status för alla batchar. När migreringen är slutförd så logga in i respektive Office 365-konto för att säkerställa att samtliga meddelanden migrerats korrekt. Innan du går vidare till nästa steg se då till att även ta bort din Migreringsbatch(er).

När migrationen är klar kan ni se era gamla e-post meddelande i inkorgen för ert nya Office 365 konto..

Hjälpte denna guide dig?

Relaterade guider