Migrera e-post från Loopia till Microsoft 365

Är domänen tillagd i Microsoft 365?

Innan du kan migrera e-post från vår mailclusterserver så behöver du först lägga till domänen i Microsoft 365 partnerportal. Vi har skapat en guide för detta här:

Lägg till flera domäner i Microsoft 365

När skall jag migrera?

1. Skapa först alla konton som ni skall migrera i Microsoft 365.
2. Ändra sedan MX-pekaren så att nya mail levereras till dina nya Microsoft 365-konton.
3. När nya e-postmeddelanden börjar att komma in, starta då migreringen.

På så sätt undviker man risken med att inte få med nya e-postmeddelanden som har kommit till de gamla kontona. Gör man migreringen innan MX-pekaren har ändrats så kan man lätt missa dessa.

Innan du börjar behöver du logga in med din adminanvändare. Denna finner du i din Loopia Kundzon, under Tjänster > Office 365. Där kan du också byta lösenord för användaren om du inte kan lösenordet.

Migrera med en CSV-fil

1. Logga in på webbportalen

Logga in på portal.office.com som administratör.

Klicka sedan på ikonen ”Administratör”.

Klicka på ”Gå till det gamla administrationscentret” uppe i högra hörnet.

Öppna sedan admin i menyn till vänster och klicka på ”Exchange”.

Nu hamnar du på en sida som heter Administrationscenter för Exchange där du ska klicka på knappen Mottagare i menyn till vänster och därefter klicka på knappen/fliken Migrering.


o365-migrera-sv-3.png

På sidan trycker du på +-tecknet och utav valen du får väljer Migrera till Exchange Online.


o365-migrera-sv-4.png

Du kommer nu att få upp en popup-ruta där du ska välja IMAP-migrering (stöds av Exchange och andra e-postsystem). När du valt rätt så klickar du på knappen Nästa.


o365-migrera-sv-5.png

I nästa steg så ska du ladda upp en CSV-fil med information om de konton som ska migreras och vad som ska migreras.


o365-migrera-sv-6.png

För att skapa denna CSV-fil så gör du följande i Windows: Gå till skrivbordet och högerklicka på en tom plats Välj sedan Nytt Textdokument I textdokumentet så anger du följande på första raden:

EmailAddress,UserName,Password

Detta är det parametrar som anger hur du sedan kommer att presentera de adresser som ska flyttas in i Microsoft 365. Ange sedan på nästa rad kontonamnet på det konto som eposten ska migreras till, e-postadressen hos Loopia och lösenordet till e-postadressen hos Loopia. Upprepa sedan det steget med samtliga adresser som skall migreras. Slutligen ska din fil se ut som följer:

EmailAddress,UserName,Password
info@mindoman.se,info@mindoman.se,password123
kjell@mindoman.se,kjell@mindoman.se,password456

I exemplet ovan så migreras två konton in i varsitt nytt konto i Microsoft 365.
För mera information om CVS-filer se då Microsofts guide om detta på följande sida. Spara sedan filen och namnge den t.ex. till epost.csv. I migreringsguiden så väljer du sedan denna fil och klickar på knappen Nästa.


o365-migrera-sv-7.png

Nu kommer steget där vi ska ange serverinställningarna för migreringen. Nedan på bilden så har vi redan förinställt så som du även ska ställa in. När du ställt in rätt så trycker du på knappen Nästa.


o365-migrera-sv-8.png

Nedan hittar du inställningarna i text-format:

  • IMAP-server: mailcluster.loopia.se
  • Autentisering: Grundläggande
  • Kryptering: SSL
  • Port: 993

När du nu tryckt på Nästa som du gjorde ovan så ska du ange ett valfritt Nytt migreringsbatchnamn som du även ser på bilden nedan.


o365-migrera-sv-9.png

Du fortsätter genom att klicka på knappen Nästa.

Nu kommer du till sista delen där du ska ange vilken e-postadress som ska få ett meddelande när migreringen av meddelanden från ditt gamla Loopia-konto är överförda till ditt Microsoft 365-konto är färdigt. När du ställt in mottagaren för meddelandet så bockar du för Starta batchen automatiskt och sedan klickar du på knappen Nytt.


o365-migrera-sv-10.png

Beroende på antalet meddelanden så kan sedan migreringen ta olika lång tid på sig. Man kan se status genom att välja Status för alla batchar. När migreringen är slutförd så logga in i respektive Microsoft 365-konto för att säkerställa att samtliga meddelanden migrerats korrekt. Innan du går vidare till nästa steg se då till att även ta bort din Migreringsbatch(er).

När migrationen är klar kan ni se era gamla e-postmeddelanden i inkorgen för ert nya Microsoft 365-konto.

Was this article helpful?

Related Articles