Kontaktformulär

Vi har ett formulär-script (baserat på nms-Formmail) du kan använda dig av för att samla information från ett formulär och skicka det till en e-postadress. Ett exempel på användningsområde för ett sådant formulär är på en beställningssida.

För att använda lösningen följer du dessa steg:

  1. Ladda ner vår färdiga skriptmall (två filer; form.html & mail.php) här.
  2. Öppna filen ”mail.php” i en texteditor. Redigera rad 2 och ange den e-postadress dit du vill att meddelanden via formuläret skickas.
  3. Ladda upp filen till önskad sökväg på din hemsida via FTP.
  4. Redigera rad 9 i filen ”form.html” (http://mindoman.se/mail.php) med rätt sökväg till skriptet som du laddade upp i steg 3.
  5. Ladda upp filen ”form.html” till önskad plats där du vill att formuläret ska ligga.
  6.  
    Klart! Formuläret är nu redo att användas på t.ex. ”http://mindoman.se/form.html”.

Om din hemsida har ett SSL-certifikat och därmed använder https://, måste också länkarna i skripten vara https://.

Om din hemsida där formuläret ska användas ligger på vår Autobahn-plattform behöver du istället skapa en subdomän som ligger på UNIX-plattformen där du laddar upp skriptet. Sedan länkar du till ”http://subdoman.mindoman.se/mail.php” istället.

Exempel på hur ett formulär kan se ut och funktioner som kan användas

<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Formulärsidan</title>
</head>
<body>
<form name="form" method="post" 
    action="http://mindoman.se/mail.php" accept-charset="iso-8859-1">
    <p>
        Fyll i detta formulär och klicka på skicka-knappen. 
        Vi kommer att besvara er så snart vi kan.
    </p>

    <input type="hidden" name="redirect" 
        value="http://www.mindoman.se/tack.html">
    
    <p>
        <label>
            Namn<br>
            <input type="text" size="25" name="name">
        </label>
    </p>

    <p>
        <label>
            E-post<br>
            <input type="text" size="25" name="email">
        </label>
    </p>
    
    <p>
        <label>
            Ärende<br>
            <select name="subject" size="1">
                <option value="help">Hjälp</option>
                <option value="tips">Tips</option>
                <option value="other">Övrigt</option>
            </select>
        </label>
    </p>
    
    <p>
        <label>
            Fyll i er fråga<br>
            <textarea name="body" cols="40" rows="15"></textarea>
        </label>
    </p>

    <p>
        <input type="submit" value="Skicka">
    </p>
</form>
</body>
</html>

Referens

Nedan följer en förklaring på vad de olika fälten i Formmail betyder.

subject

Detta fält specificerar vilken rubrik e-postmeddelandet ska ha. Om inte detta fält finns med så används standardrubriken: WWW Form Submission.
<input type="hidden" name="subject" value="Kontaktformulär">

email

Detta fält låter användare fylla i sin e-postadress. Om detta fält är ifyllt så sätts denna e-postadress som avsändare, så att ni kan svara på meddelandet direkt via e-post.
<input type="text" name="email">

realname

Detta fält låter användare fylla i sitt namn. Om detta fält är ifyllt så sätts namnet som avsändare på meddelandet. Fältet kan mycket väl kombineras med email-fältet för att skapa avsändare på meddelandena i formen ”Namn” <namn@foretag.se>.
<input type="text" name="realname">

redirect

Detta fält definierar vilken sida användaren ska skickas vidare till efter att formuläret har fyllts i och skickats, t.ex. en tack-sida. Det är rekommenderat att dölja detta fält.
<input type="hidden" name="redirect" value="http://www.mindoman.se/tack.html">

required

Med det här fältet kan ni kräva att ett eller flera fält fylls i innan sidan kan skickas. Skriv bara in namnen på de fält ni vill ska vara obligatoriska i värdet för detta fält. Om användarna inte har fyllt i de obligatoriska fälten blir de meddelade om detta via en felsida. Hur ni ställer in vilken felsida ni vill ha läser ni mer om här nedanför.
<input type="hidden" name="required" value="email,name">

missing_fields_redirect

Detta fält definierar vilken fel-sida ni vill ha om ni använt ”required”-fältet. Detta gör att ni själva kan anpassa felsidan, istället för att använda standardfelsidan.
<input type="hidden" name="missing_fields_redirect" value="http://www.mindoman.se/formularfel.html">

Was this article helpful?

Related Articles