Kontaktformulär (formmail)

Vi har ett formulär-script (baserat på nms-Formmail) du kan använda dig av för att samla information från ett formulär och skicka det till en e-post-adress. Ett exempel på användningsområde för Formmail är på en beställnings-sida.

Om du vill använda dig av Formmail på din sida aktiverar du det i Loopia Kundzon genom att klicka på din domän och sedan på Formmail under ”Fler inställningar för dindomän.se:”.

Sökvägen till Formmail är: http://formmail.mindoman.se/ (byt ut mindoman.se mot ditt domännamn)

Exempel

<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Formulärsidan</title>
</head>
<body>
<form name="form" method="post" 
    action="http://formmail.mindoman.se" accept-charset="iso-8859-1">
    <p>
        Fyll i detta formulär och klicka på skicka-knappen. 
        Vi kommer att besvara er så snart vi kan.
    </p>

    <input type="hidden" name="recipient" value="info@mindoman.se">
    <input type="hidden" name="redirect" 
        value="http://www.mindoman.se/tack.html">
    
    <p>
        <label>
            Namn<br>
            <input type="text" size="25" name="name">
        </label>
    </p>

    <p>
        <label>
            E-post<br>
            <input type="text" size="25" name="email">
        </label>
    </p>
    
    <p>
        <label>
            Ärende<br>
            <select name="subject" size="1">
                <option value="help">Hjälp</option>
                <option value="tips">Tips</option>
                <option value="other">Övrigt</option>
            </select>
        </label>
    </p>
    
    <p>
        <label>
            Fyll i er fråga<br>
            <textarea name="body" cols="40" rows="15"></textarea>
        </label>
    </p>

    <p>
        <input type="submit" value="Skicka">
    </p>
</form>
</body>
</html>

Referens

Nedan följer en förklaring på vad de olika fälten i Formmail betyder. Observera att recipient är det enda fältet som krävs för att Formmail ska fungera.

recipient

Detta fält specifierar vilken e-post adress som ska stå som mottagare utav formuläret. Det vanligaste är att fältet är ett dolt fält med er e-post adress. Av säkerhetsskäl tillåter vi bara mottagaradresser på domännamn som ligger i ditt konto hos oss.
<input type="hidden" name="recipient" value="info@mindoman.se">

subject

Detta fält specifierar vilken rubrik e-post meddelandet ska ha. Om inte detta fält finns med så används standardrubriken: WWW Form Submission.
<input type="hidden" name="subject" value="Kontaktformulär">

email

Detta fält låter användare fylla i sin e-post adress. Om detta fält är ifyllt så sätts denna e-post adress som avsändare, så att ni kan svara på meddelandet direkt via e-post.
<input type="text" name="email">

realname

Detta fält låter användare fylla i sitt namn. Om detta fält är ifyllt så sätts namnet som avsändare på meddelandet. Fältet kan mycket väl kombineras med email fältet för att skapa avsändare på meddelandena i formen ”Namn” <namn@foretag.se>.
<input type="text" name="realname">

redirect

Detta fält definierar vilken sida användaren ska skickas vidare till efter att formuläret har fyllts i och skickats, t.ex. en tack-sida. Det är rekommenderat att dölja detta fält.
<input type="hidden" name="redirect" value="http://www.mindoman.se/tack.html">

required

Med det här fältet kan ni kräva att ett eller flera fält fylls i innan sidan kan skickas. Skriv bara in namnen på de fält ni vill ska vara obligatoriska i värdet för detta fält. Om användarna inte har fyllt i de obligatoriska fälten blir de meddelade om detta via en fel-sida. Hur ni ställer in vilken fel-sida ni vill ha läser ni mer om här nedanför.
<input type="hidden" name="required" value="email,name">

missing_fields_redirect

Detta fält definierar vilken fel-sida ni vill ha, om ni använt ”required” fältet. Detta gör att ni själva kan anpassa fel-sidan, istället för att använda standardfelsidan.
<input type="hidden" name="missing_fields_redirect" value="http://www.mindoman.se/formularfel.html">

Was this article helpful?

Related Articles