Hur du redigerar bilder i Sitebuilder (v7)

Vänligen observera att denna guide gäller Sitebuilders som installerats före 2016-10-06. Har du installerat din Sitebuilder efter dess eller inte genomfört installationen än så finner du de aktuella guiderna för den nya Sitebuildern här

 

Inledning

Denna guide visar hur du redigerar en bild i Loopia Sitebuilder. Observera att det finns två sätt att starta redigering av en bild. Antingen går du via bildarkivet, dvs menyval Bilder, eller direkt via bilden på sidan där du lagt den. Vi utgår i detta exempel från en sida med en bild.

Guide

1. Klicka på bilden.

 

 

2. Du kan nu antingen klicka den blå knappen Redigera bild i menyn till vänster, eler klicka på penselsymbolen i listen över bilden för att starta bildredigering.

 

 

3. Oavsett vägval får du nu upp redigerarens startsida.

 

 

4. Det finns ca 20 nyttiga verktyg i bildredigeraren. Du väljer bland dem i listen upptill. Bland de mest användbara kan nämnas Ramar, Beskär och Storlek.

 

 

5. Observera dock att det finns fler verktyg än vad som får plats på raden. Använd vänster- och högerpilarna för att se de som är dolda för tillfället.

 

 

6. Du kan zooma för att se detaljer i bilden. Du kan ångra senaste ändring respektive göra om det du ångrade genom de små pilarna nere till vänster.

 

 

7. I detta exempel ska vi justera kontrasten på bilden.

 

 

8. Ett reglage visas. Vi väljer att öka kontrasten genom att dra reglaget åt höger.

 

 

9. Förändringen syns direkt på bilden. Vi är nöjda här och klickar på Använd.

 

 

10. Tillbaka till huvudsidan kan du välja fler verktyg för att ändra bilden ytterligare innan du sparar. Vi är dock nöjda nu och klickar på Spara. Observera att en ny, separat bild skapas varje gång nu klickar Spara. Den du utgick från är kvar i ditt bildarkiv, orörd.

 

 

11. Bildredigeraren stängs nu och ändringen syns direkt på sidan. Bilden är förstås också nu tillgänglig via ditt bildarkiv. I det fall du inte redigerade en bild på en sida utan i stället via bildarkivet, då har du fått din nya version av bilden tillagd i arkivet.

Självklart kan du riskfritt ta bort din bild-widget; bilden är fortfarande kvar i arkivet.

Was this article helpful?

Related Articles