Hur du lägger till och arbetar med bilder i Sitebuilder (v7)

Vänligen observera att denna guide gäller Sitebuilders som installerats före 2016-10-06. Har du installerat din Sitebuilder efter dess eller inte genomfört installationen än så finner du de aktuella guiderna för den nya Sitebuildern här

 

Inledning

I denna guide för Loopia Sitebuilder visar vi hur du lägger till en bild på din sida, vad de olika bildinställningarna betyder och hur du länkar den till en annan sida. Tips: I det fall du har en mindre bild som du vill att text ska flöda kring, se i stället guiden för text kring bild!

Guide

1. Om du inte redan har en bild-widget på din sida som du vill använda: gå till Lägg till innehåll och klicka Bild-widgeten, dra och släpp den på sin sida där du vill ha en bild. Observera att vissa områden är låsta; du kan endast dra in widgetar till huvuddelen av din sida, normalt ett större område i mittendelen av sidan.

 

 

2. Klicka mitt på bild-widgeten på sidan. Du får nu fram en menyrad ovanför bildområdet. Klicka landskaps-ikonen för att välja bild.

 

 

3. En popup-ruta med dina tillgängliga bilder visas (rutan är tom om du precis kört igång din webb). Du kan välja en bild eller ladda upp ny. I detta exempel ska vi ladda upp en ny bild, så klicka på den blå knappen Lägg till bilder.

 

 

4. Du kan nu antigen klicka, dra och släppa en bild från din dator, eller via Välj filer bläddra och öppna en bildfil för att ladda upp den från din dator.

 

 

5. Efter att bilden laddats upp är den tillgänglig i din bildlista. Dubbelklicka på den för att välja den. Du kommer då att se den i bildområdet (widgeten) på din sida, och popup-rutan stängs.

 

 

6. För komma åt bildens inställningar, klicka på bilden.

Förklaring av de olika valen:

  • Skala. Du kan här göra bilden mindre. Observera att datamängden inte minskar; är syftet att göra din webb lättare och snabbare, använd i stället storleksverktyget i Bildredigeraren. Där kan du även finjustera storleken.
  • Bildjustering. Har du gjort bilden mindre genom skalning (se ovan), då kan du här justera bildens position i widgeten.
  • Länka till. Här finns flera val. Ingen: Bilden är inte länkad. Intern: För länk till annan sida på denna webb. Extern: För länk till godtycklig webbadress, vilken som helt. E-post. För länk till e-postadress (normalt har besökares datorer idag stöd för detta, men det kan variera).
  • Alt-attribut. Skriv här en kort text som representerar bilden. Denna är viktig för synskadade då texten visas i stället för bilden på punktskriftsskärmen. Den visas också om besökaren valt att inte ladda bilder alls eller om bilden inte kan visas av annat skäl. Alt-attributet har också påverkan på sökmotorpositionering.
  • Titel. Rubrik för bildtext. Påverkar sökmotorpositionering. Du har här två underval: antingen en unik titel för bilden för endast denna sida, eller en gemensam titel som automatiskt återanvänds för samma bild på andra sidor i det fall du väljer att lägga den på flera sidor.
  • Beskrivning. Bildtext. Precis som för titeln har du även här specialinställningen att ha unik eller gemensam text.

 

7. Vi kommer i denna guide välja att enbart skapa en intern länk för bilden.

 

 

8. En lista visas över tillgängliga sidor. Välj sida. Spara.

 

 

9. Glöm inte att även klicka Spara-knappen upptill.

 

 

10. För att testa länkningen, välj Förhandsgranskning eller Publicera, och klicka på bilden!

Was this article helpful?

Related Articles