Flytta e-post till Loopia

En vanlig fråga till supporten är ”hur flyttar jag min e-post som jag har hos en annan leverantör till mitt konto hos er på Loopia?”

Denna guide går igenom hur man enklast utför detta och vi har valt att använda oss av Outlook 2010 men principen är detsamma i de flesta andra e-postprogrammen på marknaden. Skulle det dyka upp frågor på vägen så hjälper vår support givetvis till med att svara på dessa och lösa de eventuella bekymmer som kan uppstå.

I guiden så flyttar vi ett konto så är anslutet via IMAP-protokollet men det går lika bra att flytta ett konto som är anslutet via POP3-protokollet. Den stora skillnaden på dessa är att POP3 hämtar hem e-posten till er dator lokalt för att sedan radera den på servern. Detta är dock en inställning och man kan med POP3 även spara en kopia av meddelandet på servern.
Ansluter man via IMAP så låter man e-posten ligga kvar på servern och synkroniserar kontinuerligt all information med sin lokala klient (dator/telefon/webbmail) . Avser man att hantera sin e-post från flera datorer/telefon och vill ha tillgång till samtliga e-postmeddelanden från alla dessa så rekommenderas IMAP-protokollet.

Ta reda på vilket protokoll man använder

För att ta reda på vilket protokoll man använder så väljer man i Outlook 2010 ”Arkiv–>Kontoinställningar–>Kontoinställningar”. I tidigare versioner av Outlook är sökvägen ”Verktyg—>Kontoinställningar” eller ”Verktyg–>E-postkonton”.


epostflytt1.PNG

Se sedan till höger om kontonamnet efter vilket protokoll som används. Som tidigare nämnts så använder vi oss av IMAP i detta exemplet.


epostflytt2.PNG

Spara ner e-posten lokalt till din dator innan flytten

Nedan visas ett vanligt IMAP-konto som är redo för flytt.


epostflytt3.PNG

Högerklicka här på den mapp du vill flytta och dra den sedan med hjälp av högerknappen till mappen ”Personliga mappar–>Inkorg” (Denna kan även heta ”Outlook-datafil”). Välj här ”Kopiera” i den vallista som dyker upp.
Den kommer då att lägga sig som en undermapp här och i samband med detta kopieras till er lokala postfil på datorn.


epostflytt5.PNG

Nu är det dags att ansluta mot Loopias mailservrar och påbörja flytten. I denna guiden så visar vi bilder från Outlook 2010, för guider till andra klienter så hänvisar vi hit. Här är det viktigt att man ansluter med IMAP då POP3 ej ger er möjlighet att ladda upp meddelanden på servern.

Lägga till Loopiakontot och flytta e-posten

Skapa nu din nya IMAP-anslutning mot Loopia enligt respektive guide (om du inte redan har skapat den e-postadress du vill flytta till hos Loopia kan du läsa vår guide om hur du skapar en e-postadress här).


epostflytt6.PNG

När kontot är skapat så markerar du mapparna som nu ligger lokalt med höger musknapp och drar dem till ditt nyskapade Loopiakontos mappar. Upprepa sedan detta för respektive mapp du vill flytta till ditt nya Loopiakonto. Synkronisera sedan allt genom att klicka på ”Skicka/Ta emot” och låt det ladda klart.


epostflytt7.PNG

När detta är klart kan du under ”Kontoinställningar” nu ta bort ditt gamla IMAP eller POP3-konto i Outlook. Har du ej redan pekat om domänen till Loopia så är det nu hög tid att göra detta.

Was this article helpful?

Related Articles