Flera språk i Sitebuilder (v7)

Vänligen observera att denna guide gäller Sitebuilders som installerats före 2016-10-06. Har du installerat din Sitebuilder efter dess eller inte genomfört installationen än så finner du de aktuella guiderna för den nya Sitebuildern här

Inledning

Det finns i huvudsak två vägar att gå om du vill tillhandahålla din webb i flera språk.

  • Med flera webbar. Dvs, du använder separata domäner, en för varje språk, och du skapar helt separata sidor. Du behöver replikera din design, vilket sker helt manuellt (du kan inte kopiera en Sitebuilder-webb från en adress till en annan). Nackdelen med detta val är att du behöver underhålla två webbar. Fördelen med detta val är att du kan använda den inbyggda navigations-widgeten som automatiskt ger dig en meny på alla sidor.
  • Med en webb. Dvs, du använder en domän och skapar de sidor du önskar översatta. Fördelen är förstås det motsatta: att du endast behöver underhålla en webb. Och nackdelen är att du inte kan använda navigationswidgeten för att få en automatisk meny.

I denna guide beskriver vi det sistnämnda; hur du gör det med en webb. Värt att notera att principen kan appliceras på vilket hemsidesverktyg som helst. Tillvägagångssättet är inte unikt för vår Sitebuilder; man skapar manuellt de sidor man önskar på olika språk och länkar dem till varandra.

 

 

 

Guide

1. Startsida. Vi utgår i detta exempel från en i stort tom webb (mall: YelAudio). Vilken mall du använder spelar ingen roll; metoden är densamma oavsett. Vi kommer att skapa en svensk och en engelsk version av webben. Exakt väg för just din webb beror på hur många sidor du redan har skapat, och om du redan skapat något material på flera språk. Utgå förslagsvis från din befintliga startsida – annars, skapa en ny sida. Denna kommer att fungera som startsida för första språket, i vårt fall den svenska versionen.

 

 

2. Navigations-widget. Om du har menyn (dvs navigations-widgeten) aktiv på sidan, ta bort den. Är du osäker på hur, vänligen läs om att ta bort specialfunktioner, punkt 4. Fullborda eventuellt design i övrigt – det är valfritt och du kan oavsett val när som helst göra ändringar senare.

3. Kolumner. Detta är valfritt. Vårt designval i detta exempel är att ha flaggor till höger, som länkar till respektive språks startsida. Vi vill ha dessa på samma rad som menyraden. För detta behöver vi dela upp denna delen av sidan i två kolumner: en för menyn, en för flaggorna. Dra alltså in en kolumn-widget och släpp den längst upp på sidan. Du får välja antal; välj 2. Efter det, öppna kolumn-widgetens inställningar. Välj rimlig kombination av kolumnbredder och spara.

 

 

4. Kolumner: innehåll. Vi kan nu placera vad vi vill ha i kolumnernas celler. Till vänster vill vi ha en menyrad i form av vanlig text, och till höger en bild av en flagga. Du ser nu cellerna som tomma, streckade rektanglar på sidan. Dra alltså in en P-widget (dvs textparagraf) till den vänstra, och en bild-widget till den högra cellen. Mer än så gör vi inte här. Vi skapar nu inte själva innehållet i text-widgeten – orsaken är att målet för länkarna inte finns än. Vi ska däremot välja bild i nästa steg.

 

 

5. Flaggbild. Är du osäker på hur du väljer bild, vänligen kika i vår guide om hur du arbetar med bilder. (Givetvis behöver du först ordna en lämplig bild i lämplig storlek för detta; har du ingen, sök på nätet förslagsvis efter platser som erbjuder free stock images).

Vi har ordnat en brittisk flagga. Vi ska länka till den engelskspråkiga versionen av sidan, men vi kan inte gör det än, eftersom vi inte har någon sida att länka till.

Vad vi dock kan hantera är övriga inställningar för den. Ta upp inställningarna för bilden genom att klicka på bild-widgeten. Vi väljer här högerjustering så att vi får bilden längst till höger i cellen. Vi anger också en alternativ text (detta hjälper synskadade som använder punktskriftdisplay), och detta på engelska förstås.

 

 

6. Mappar. För att underlätta hanteringen av olika språk kommer vi att samla alla sidor för ett språk i en egen mapp. Skapa alltså en mapp för varje språk. Värt att notera – och detta gäller även sidor du skapar – innehåller det mappnamn du vill ha ett specialtecken (allt annat än a – z), exempelvis en bokstav med tilde som i español, då är det rekommenderat att du translittererar det till något inom spannet a – z. I detta exempel skulle det bli espanol.

 

 

7. Flera sidor. Duplicera nu sidan, och skapa på det sättet en grundplåt för samtliga sidor som du önskar. Det är ett snabbt sätt att få till samma design på flera sidor. Vi gör detta nu enbart för det första språket, i vårt exempel svenska. Som plats för varje sida, väljer vi språkets mapp. Observera här att vi har webbens startsida i toppnivån, medan vi lägger kopiorna (dvs övriga sidor på samma språk) i en undermapp. Orsaken är att en webb måste ha (minst) en startsida som måste ligga längst upp i kataloghierarkin.

 

 

8. Egen meny. Vi ska nu skapa den svenska menyn. Detta gör vi manuellt genom att redigera text-widgeten. Målet är att skapa en menyrad som gör samma jobb som den automatiska navigations-widgeten som vi tog bort i början av denna guide. Klicka alltså i text-widgeten (på valfri sida) som vi tidigare drog in. Skriv in vad du vill att länkarna ska heta, och länka dessa till respektive intern sida. För mer info, se vår generella info om hur du arbetar med text.

 

 

9. Duplicera menyn. Du kan förstås nu göra om steg 8 för varje sida. Det känns dock inte optimalt att uppfinna hjulet igen. I stället kan vi låta datorn göra jobbet genom att kopiera.

Klicka på knappen </> uppe till vänster i textredigeraren. Markera all text i den svarta rutan och kopiera den (på det sätt som du alltid kan göra på din dator; på Windows kan du antingen trycka CTRL-A och CTRL-C, alternativt klicka höger och välja Markera allt respektive Kopiera).

Stäng textredigeraren. Gå till en annan sida (för samma språk). Redigera samma text-widget och öppna även här kodläget genom knappen </>. Radera all text i rutan. Klistra in den du tidigare kopierade (på Windows CTRL-V alternativt klicka höger och välj Klistra in) och spara. Utför detta för varje sida för samma språk.

 

 

10. Nästa språk. Nu är det dags att skapa sidorna för nästa språk. Det finns ett par olika vägar här; enklast kan förstås vara att duplicera sidorna för första språket och översätta dem (dvs menyn och annat eventuellt som är gemensamt) helt enkelt. Det viktiga att tänka på är att lägga dem i rätt mapp.

 

11. Länka flaggan. Slutligen – nu när du har skapat alla dina sidor på två eller flera språk – kan du länka flaggan på alla sidor. Gå alltså igenom sida för sida, klicka på flaggan för att få upp bildens inställningar, och länka flaggan till rätt språkversion av samma sida. Exempelvis länkar vi här den svenska sidan Filosofi till den engelska motsvarigheten som ligger i mappen english.

 

 

12. Klart! Därmed är du klar med ramverket! Har du nu inte redan gjort det är det bara att gå vidare och skapa själva innehållet på varje unik sida!

Was this article helpful?

Related Articles