Felaktig innehavare av .SE-domän

Vanliga frågor rörande utskicket av felaktig innehavare av .SE-domän

 

Domänen innehas av mig privat men ligger i ett konto som innehas av ett företag eller vice versa?

Domänen behöver då överlåtas till samma person eller organisationsnummer som innehar kontot. Använd med fördel den blankett som anges i utskicket ni har erhållit

Domänen innehas av ett bolag som är eller genomgått konkurs?

Konkursförvaltaren behöver då signera överlåtelseblanketten som finns länkad i utskicket. Skicka sedan in blankett plus intyg om korrekt konkursförvaltare (Kan erhållas av Tingsrätt) till registry@loopia.se

Domänen innehas av ett annat bolag i vår koncern såsom moder/dotterbolag?

Domäninnehavare anges alltid med korrekt organisationsnummer. Ni behöver då antingen överlåta domänen till samma företag som innehar Loopiakontot eller flytta ut domänen till ett eget konto som innehas av samma Orgnummer som domänen. Se utskicket för exakta tillvägagångssätt.

Vi är två innehavare på domänen?

Endast ett org eller personnummer kan inneha en .Se-domän. Ni behöver då överlåta domänen till samma org eller personnummer som innehar Loopiakontot domänen ligger i. Detta görs med fördel med den blankett som finns länkad i utskicket.

Jag har ju fakturerats för domänen, innehar jag den då inte?

Nej, en faktura kan skickas till valfri part men kan aldrig ses som en garanti för innehav av domännamn. Domänen kan i ett skede ha flyttats in i ett Loopiakonto utan att byte av innehavare skett. Om Loopia är registrar för domänen faktureras kontoinnehavaren för domänen.

Jag bytte innehavare med en auktoriseringskod, räcker inte det?

Dessvärre sker ej byte av innehavare med auktoriseringskod (även kallad Flyttkod/EPP-kod). Denna kod berättigar endast byte av registrar (domänleverantör). Domänen måste fortfarande överlåtas med den blankett som finns länkad i utskicket ni har erhållit.

Jag har haft domänen i mitt konto i åratal, varför tar ni upp detta nu?

I en del av det kvalitetsarbete som IIS.se just nu genomför med sina registrar är detta en punkt som nu måste åtgärdas av dig som kontoinnehavare hos Loopia. Detta för att inte riskera att domänen deaktiveras pga felaktiga uppgifter om innehavare.

Was this article helpful?

Related Articles