FAQ: Flytt av VPS till ny plattform

 • Vad förändras i och med migreringen av VPS-lösning?
  • Underliggande teknologi för VPS byts ut. Vår gamla lösning använder shared kernels. Nu byter vi till en en plattform baserad på OpenStack, vilket ger en rad fördelar:
   • Fullständig virtualisering. Nu kommer du kunna köra en docker och därmed skapa egna containers.
   • OpenStack med KVM-virtualisering. 
   • Kör applikationer som är beroende av nyare Linux kernel (t.ex IPsec, OpenVPN, etc.)
   • Den nya plattformen kommer framöver att erbjuda fler funktioner såsom snapshots och anpassade säkerhetskopior, vilka kommer anordnas efter att migreringen är genomförd.
   • IPv6 används som standard på alla nya VPS-instanser.

 • Medför flytten någon förändring prestanda?
  • Du kommer att till samma pris som tidigare nu tilldelas mer resurser.
   Din VPS kommer under de närmsta veckorna efter flytten att utökas till följande:
   2GB RAM
   2x vCPU
   50GB HDD

 • Kommer min VPS ligga nere under migreringen?
  • Din VPS kommer ligga nere i max 30 minuter, då själva migreringen till den nya plattformen sker.

 • Påverkas IP-adressen till min VPS i och med migreringen?
  • Nej. Serverns IP-adress är samma innan som efter migrering. 

 • Påverkas mitt nuvarande lösenord i och med migreringen?
  • Nej. Ditt lösenord förblir samma innan som efter migreringen. Du kommer däremot inte att kunna ändra ditt root-lösenord via kundzonen efter att migreringen genomförts. Du kan ändra lösenordet med passwd-kommandot i terminalen som vanligt även efter migreringen.
   Om du inte kommer ihåg ditt root-lösenord bör du ändra det till ett starkt lösenord innan den automatiska migreringen sker.  Vi rekommenderar dock att du, istället för att använda root-lösenord, sätter upp tillgång med SSH till din VPS och raderar de authorized keys som skapades vid installation (inklusive nycklar som Loopia-system använder för att hantera din VPS). Detta innebär säkrare hantering av din VPS.
  • Root-lösenord kan inte ändras via Loopia Kundzon. Det kan bara återställas, vilket resulterar i ett nytt autogenererat lösenord. Istället för att använda root-lösenord rekommenderar vi starkt att du sätter upp tillgång med SSH till din VPS och raderar de authorized keys som skapades vid installation (inklusive nycklar som Loopia-system använder för att hantera din VPS). Detta innebär säkrare hantering av din VPS.


 • När börjar VPS-migreringen?
  • Tidpunkten för migrering är olika för olika VPS-instanser. Vi skickar ett e-postmeddelande till kontots administrativa kontakt några dagar innan just din VPS migreras, följt av ett mail precis efter att migreringen har genomförts. 

 • Kommer jag kunna logga in på min VPS via Loopia kundzon efter migreringen?
  • Ja. Du kommer däremot inte att kunna ändra lösenord för din VPS-root efter att migreringen genomförts. Om du inte kommer ihåg ditt root-lösenord bör du ändra det till ett starkt lösenord innan den automatiska migreringen sker.

Was this article helpful?