Egna användare i Sitebuilder (v6)

Vänligen observera att denna guide avser en tidigare version av Loopia Sitebuilder. Har du installerat Loopia Sitebuilder efter 2014-06-23 eller ännu inte installerat, se då i stället dessa guider.

Det går att skapa användare för Sitebuilder, som kan logga in mot redigeraren via en webbläsare oavsett var de befinner sig. De behöver alltså inte logga in via Loopia Kundzon.

Obs! Användare kan bara logga in på sidor som har publicerats minst en gång.

För att logga in med användaren:

  • Surfa till din hemsida i webbläsaren.
  • Tryck på tangentsbordsknapparna Shift + Alt + Ctrl samtidigt och tryck därefter på o (bokstaven o, inte siffran noll).
  • Nedanstående separata inloggningsfönster kommer att öppnas mitt på sidan.


sitebuilder-anvandare-swe-1.JPG


Skapa en användare


1. Gå till Hantera i huvudmenyn.


sitebuilder-anvandare-swe-2.jpg


2. Gå därefter till Användare i menyn till vänster.


sitebuilder-anvandare-swe-3.JPG


3. Klicka på Ny användare när det alternativet syns till höger.


sitebuilder-anvandare-swe-4.JPG


4. Det öppnas ett separat fönster, i det fyller du i önskade användaruppgifter. Klicka på Spara när du är nöjd.


sitebuilder-anvandare-swe-5.JPG


5. Klart. Din användare ligger sparad. Till höger om användaren finns knappen Ändra, om något skulle behöva justeras i användarens uppgifter.


sitebuilder-anvandare-swe-6.JPG

Was this article helpful?

Related Articles