E-post blockerat av ert virusfilter

Det verkar som om du har fått ett virusmeddelande skickat till dig och vårt virusfilter har detekterat det samt tagit bort allt det farliga (själva meddelandet) och ersatt det med en rapport. Eftersom huvudraderna är samma som i ursprungsbrevet så kan du troligtvis se vilken dator (IP-adress) det är som skickar virusmeddelanden och det är troligtvis någon som har din adress i sin adressbok.

Moderna virus letar igenom hela datorn på en infekterad dator efter epostadresser och väljer en adress i mängden att sätta som avsändaradress så den adress som står som avsändare har vanligtvis inget med meddelandet att göra. Avsändaren får inte något meddelande om att vårt virusfilter har blockerat meddelandet.

I virusrapporten så kan du se vilket virus som har detekterats i meddelandet.

Was this article helpful?

Related Articles