DNSer

DNSer är en kostnadsfri klient för Microsoft Windows. Klienten körs som en NT service och det finns inget grafiskt gränssnitt utan allt styrs från en inställningsfil.

Redigera inställningsfilen

I filen DNSerSvc.ini som följer med DNSer görs alla inställningar som behövs. Du kan ladda ner en exempelfil med inställningar här.

Det som behövs ändras i inställningsfilen är följande: Under [source] måste du skriva in ditt användarna och lösenord för LoopiaDNS efter User= och Pass=. Under [Srv1] ändrar du mydomain.com till ditt domännamn i LoopiaDNS, mail.myserver.com till din e-postserver samt ditt lösenord och användarnamn. Notera att allt ska vara på samma rad i filen:

URL=
https://dyndns.loopia.se
system=custom
&hostname=mydomain.com
&myip=%s
&wildcard=ON
&mx=mail.myserver.com
&backmx=YES

User=
username

Pass=
password

Installera DNSer

DNSer består endast av två filer DNSerSvc.ini som innehåller dina inställningar samt DNSerSvc.exe som är applikationen. För att kunna slutföra installationen behöver du ha administratörsrättigheter.

Börja med att kopiera applikationsfilen samt din redigerade inställningsfil till valfri mapp. För att installera programmet skriver du: DNSerSvc.exe /install via kommandotolken eller Start → Kör. För att aktivera DNSer efter installationen måste du starta om din dator eller köra NET START DNSerSvc via kommandotolken eller Start → Kör.

Was this article helpful?

Related Articles