Byta tema i Loopia Sitebuilder?

Denna guide gäller för Sitebuilders installerade efter 2020-06-23

Det är dessvärre ej möjligt att byta tema i Loopia Sitebuilder utan att det material man har lagt till också raderas. Detta då materialet är kopplat/inställt för det tema man använder och ej kan flyttas mellan teman.

Var noga med att kopiera ned all text du vill återanvända till ett separat dokuement på din dator innan du raderar den nuvarande Sitebuildern.

Vill man ändå börja om med en ny mall kan man själv göra en återställning av sidan.
Detta kommer att nollställa alla dina inställningar och du kommer att få välja en ny mall ifrån listan.
Observera att denna ändring inte går att återkalla.

Du hittar återställningsknappen inloggad i din Sitebuilder under menyvalet ”Hemsida–>Inställningar”

Was this article helpful?

Related Articles