Bra att veta om Sitebuilder (v7)

Vänligen observera att denna guide gäller Sitebuilders som installerats före 2016-10-06. Har du installerat din Sitebuilder efter dess eller inte genomfört installationen än så finner du de aktuella guiderna för den nya Sitebuildern här

Inledning

Här listar vi saker som är bra att känna till gällande nya versionen av Sitebuilder; kompatibilitetsfrågor, avvikelser och svar på andra vanliga frågor.

 

Systemkrav, kompatibilitet och responsivitet

 • Fungerar hemsidor skapade i Sitebuilder även i mobila enheter som surfplattor och smartphone-modeller? Ja. Webbar som du skapar med verktyget är i sig 100 % responsiva, dvs de anpassar sig till besökarens enhet vad gäller skärmbredd m m så att sidan ser bra ut, är lättnavigerad och fungerar som tänkt.
 • Fungerar Sitebilder-verktyget, själva redigeraren, även i mobila enheter som surfplattor och smartphone-modeller? Editorn är i dagsläget delvis responsiv, dvs den anpassar sig delvis efter webbläsaren. Vi arbetar löpande med att utöka detta stöd; se systemkrav nedan om aktuella avvikelser. Notera dock att tangentbord och mus eller motsvarande krävs; stöd finns ej för användning av pekskärm (eng. touch screen).
 • Vilka systemkrav gäller för redigering? JavaScript används. Flash används. Cookies används. Fönster- eller skärmbredd på minst 1440 x 900 rekommenderas, medan även 1280 x 800 pixlar stöds (ca 1090 x 800 fungerar rent tekniskt); om du har en liten skärm är det förstås avhjälpande att du kör webbläsaren i fullskärmsläge eller gömmer menyrad, adressrad, statuslist etc.
 • Vilken webbläsare rekommenderas för Sitebuilder-verktyget? Mozilla Firefox och Google Chrome rekommenderas. Microsoft Internet Explorer (version 10 och nyare) går också bra i allmänhet, men i skrivande stund (2015-01-02) fungerar inte textredigeraren 100 % i Microsoft Internet Explorer. Vissa avvikelser gäller också för Safari.

 

Allmänt om editorn

 • Hur loggar jag in? Logga in i Loopia Kundzon. I tjänstelistan hittar du en blå Logga in-knapp för varje Sitebuilder-webb du har.
 • Finns det en time-out? Ja, efter 30 minuters inaktivitet blir du automatiskt utloggad.
 • Hur sparar jag det jag skapat? Det du gör sparas automatiskt löpande. Du behöver inte spara manuellt; det finns ingen spara-knapp.
 • Hur tar jag ner webbplatsen, så att den inte längre är synlig för besökare? Välj Offline för inställningen Synlighet, vilken du hittar under menyval Hantera | Webbplatsens status.

 

Mallar, färger, typsnitt och widgetar

 • Finns det någon blank mall, dvs en blank startsida att utgå ifrån? Du kan utgå från mallen YelAudio för att skapa en enkel design, t ex en tom vit sida, att sedan bygga vidare från. Regelrätt blank mall finns inte. Se vår detaljerade guide för minimalistisk design.
 • Kan jag dra in widgetar var som helst? Nej. Du kan inte dra in widgetar till annan del än huvuddelen av sidan. Oftast finns från början ett sidhuvud upptill och en sidfot nedtill och dessa kan du inte dra in widgetar till. Du får inte heller lägga till något i eventuell specialwidget (kallas funktion i aktuell översättning från feature) som t ex en splash mellan sidhuvud och huvuddel.
 • Kan jag arbeta med egen CSS-kod? Ja. Extern CSS (dvs .css-filer): ja, du kan med egen LINK REL-tagg ange URL till extern .css-fil. Du gör tillägg av detta slag i HEAD-taggen som du hittar genom blå knapp Header-skript som finns i inställningarna för varje sida. Inlagd tagg placeras automatiskt längst ner i HEAD, varför den har högre prioritet än i tjänsten tillhandahållna CSS-filer. Sitebuildern har dock inget filarkiv, varför din .css-fil måste ligga på annan adress (exempelvis en subdomän, som i så fall med fördel läggs på vår plattform optimerad för statiskt material, Autobahn). Intern CSS (dvs STYLE-tagg): ja, du kan definiera egna STYLE-taggar. Du gör tillägg av detta slag i HEAD-taggen som du hittar genom blå knapp Header-skript som finns i inställningarna för varje sida. Inline-CSS: ja, du kan i text-widgetar gå in i kodläget och lägga till egen HTML- och CSS-kod. Detta gäller enbart text-widgetar. Du kan även använda bädda-in-widgeten för egen kod.
 • Kan jag redigera befintlig CSS-kod? Nej, du kan inte redigera den CSS-kod som tillhandahålls av oss. Du kan dock köra över befintlig CSS-kod, vilket förstås är en hörnsten i hur CSS fungerar (läs ovan om att arbeta med egen CSS-kod).

 

Sidor, mappar och menyer

 • Kan jag skapa rullgardingsmenyer (dropdowns)? Ja. Du får automatiskt rullgardinsmenyer (eng. dropdown menu) för alla mappar du skapar. Man kan inte ha en extern länk som menyval i en rullgardinsmeny. Enbart interna länkar kan användas, och dessa får du per automatik för alla sidor som ligger i mappen. För detaljer, se vår guide hur du skapar dropdown-menyer.
 • Kan jag skapa flera sidor än vad som ingår, och publicera utvalda? Ja. Du kan skapa flera sidor än vad som ingår i abonnemanget. För att då kunna publicera max-antalet sidor behöver du först sätta status till Inaktiv på de extra sidorna (obs. ej Utkast utan Inaktiv). Sidan markeras då tydligt som Offline i listan över sidor. Publicering innebär då att alla utom de inaktiva publiceras.
 • Varför kan jag inte inaktivera en mapps index-sida? Du kan inte sätta en mapps index-sida till status Inaktiv. Det menyvalet finns inte helt enkelt. Detta är korrekt, och orsaken är att sidan är ett krav för mappen. Om man bytt Titel på sidan kan detta vara något förvirrande; det är fortfarande index-sidan och du ser det genom att det står index i sidans URL-fält.
 • Kan jag välja en annan källa för menyn än mina sidor på toppnivå? Nej. Man kan inte välja en mapp som källa för navigationswidgeten. Du kan däremot för varje sida välja om den ska visas i menyn eller; du hittar det valet på sidans inställningar. Vill man ha ett par eller flera olika menyer (t ex för att skapa en sida med flera språk) då är workaround just nu att gömma navigationswidgeten, och manuellt skapa länkar i textwidgetar. (Man behöver då lägga en sådan textwidget på varje sida, eftersom man inte får med den automatiskt, eftersom den inte ligger i headern. Tipset är att skapa en sida som man klonar, för att inte behöva kopiera textwidgeten m m manuellt.)
 • Kan jag ha startsidans design på flera sidor? Ja. Om man vill ha samma stuk på alla sidor som på startsidan med dess speciella widgets – t ex med en bakgrundsbild i headern eller annan specialfunktion – är lösningen att skapa ny sida och välj typen Hem. Du kan efter det behöva stänga av specialfunktioner som du inte vill ha på just den sidan; klicka i så fall på funktionen i fråga och sedan knappen Göm ….
 • Kan jag ha svenska tecken (och andra icke-ASCII-tecken) i namn på sidor? Ja. Dock, generellt brukar man undvika svenska tecken (åäö), danska, norska etc, i namn på sidor, filer och kataloger på webben (vad som kallas för URL:er), detta för att undvika åtkomstproblem. Sitebuilder-editorn reserverar translittererade namn på URL:er (translitterering innebär ersättning av å och ä med a, och ersättning av ö med o). Dvs om du skapar sidan Tjänster då blir adressen (URL) exempelvis www.mindoman.se/tjänster samtidigt som adressen www.mindoman.se/tjanster reserveras. En konsekvens är därför att du inte direkt kan byta namn på URL tjänster till tjanster, endast indirekt, dvs via ett annat namn. En tips kan därför vara att ange Sidnamn utan åäö när du skapar ny sida, och efter det byta titeln på sidan till det rättstavade.

 

Textredigering

 • Varför går det inte att skriva in snabel-a (@), pund (£) och dollar ($), när jag skriver i textwidgeten? Orsaken är att vissa tangentkombinationer (på Windows: AltGr-tangenten kombinerat med siffror) är reserverade för att ändra storleken på texten. Detta är ett känt fel och kommer att åtgärdas. Tillsvidare gäller följande alternativa vägar runt problemet:
  • a) Skriv i stället in HTML-entities för tecknen, dvs skriv i texten in följande HTML-kod för respektive tecken; @ för @; £ för £; $ för $.
  • b) Aktivera NumLock och ange teckenkod med NumPad, dvs Alt-64 för @; Alt-0163 för £; Alt-36 för $.
  • c) Skriv på annat ställe i Windows; kopiera och klistra in.
  • d) Klicka på knappen </> för att redigera HTML-kod och skriv som vanligt tecknen där; de reserverade tangentbordskombinationerna gäller inte här. Klicka </> igen för att återgå. Värt att notera, växlar man på det viset fram och tillbaka mellan dessa två redigeringslägen då översätter editorn från HTML-entity till tecknet.
 • Varför går det inte att klistra in text i textwidgeten? Detta gäller enbart i Microsoft Internet Explorer; det är ett känt fel som kommer att åtgärdas. I skrivande stund är vägen runt problemet att använda en annan webbläsare; vi rekommenderar Mozilla Firefox och Google Chrome.

 

Bilder

 • Vilka bildtyper eller filtyper kan laddas upp? Formaten JPG, PNG och GIF är tillåtna. Tillåtna filändelser är .jpg, .jpeg, .png och .gif.
 • Ändras bilder som laddas upp? Nej. Bilder som du laddar upp förminskas t ex inte automatiskt. Du får ej flera versioner av dem (jämför med WordPress). De optimeras ej heller för webben på något vis. Dvs, den filstorlek och kvalitet som gäller när du laddar upp dem, det är den som dina besökare kommer att ladda ner. Och om du gör en bild mindre genom en bild-widgetens procent-inställning då får du heller inte en mindre bildfil, enbart en mindre presentation. Då filstorleken kraftigt påverkar hur snabbt din webb laddas, och därmed användarupplevelsen, bör du alltså se till att anpassa framför allt storleken till hur dina bilder ska visas på webben. Du kan göra detta på två sätt: antingen på förhand genom att använda ett bildredigeringsprogram, eller efter uppladdning genom att använda Resize-funktionen i Sitebuilders inbyggda bildredigeringsverktyg.
 • Vilken storlek ska uppladdade bilder ha? Måtten på en bild beror helt och hållet på hur du vill att din sida ska se ut. Du kan utgå från att dina besökare har en skärmstorlek på minst 1024 x 768 pixlar (detaljer hos W3Schools), och många har mycket större idag. Då webbar som skapas i Loopia Sitebuilder är responsiva, dvs anpassar sig efter skärmstorlek, är det bästa valet att bilderna du laddar upp är i den största storlek som du vill att de ska synas – besökare med t ex smalare skärm kommer automatiskt att få bilderna nerskalade efter behov, av webbläsaren.
 • Vilken kvalitet ska uppladdade bilder ha? Bildkvalitet är en faktor för bildformatet JPEG. Du kan ändra detta i mer avancerade bildredigeringsprogram. Lägre kvalitet innebär mindre fil. Du kan på det viset minska filstorleken och därmed din sidas laddtid. Det mänskliga ögat ser sällan eller aldrig någon skillnad mellan högsta och näst högsta kvalitetsnivån för JPEG (ofta angiven som nivå 12 resp. 11). Dessutom, ju mindre bild, måttmässigt, desto lägre kvalitet kan du sätta utan att det går att se någon avgörande skillnad.
 • Hur många bilder kan/bör jag ha på en sida? Bilder är det som mest påverkar storleken för en sida, och påverkar därmed laddtiden för besökaren. Observera att sida i denna text avser t ex din startsida eller annat menyval på din webb. Håller du filstorleken nere (se tips ovan!) kan du utan problem ha 10, 25, kanske 50 bilder eller fler på sidan, beroende på storlek, utan att användarupplevelsen blir lidande. Bilder på webben bör idag viktmässigt ligga på säg mellan 50 KB och 500 KB per styck. En normal startsida för en webbplats kan ligga på total datamängd om ca 2.5 MB, vilket förstås motsvaras av exempelvis 10 st bilder om 250 KB. Hårdkodade gränser är som följer: bilder per sida: ingen gräns, men systemet är inte testat med över 100; bildspel: max 3 bildspel per sida och max 10 bilder per bildspel; galleri: max 2 gallerier per sida och max 30 bilder per galleri.
 • Vilken är maximal bildbredd för ett bildspel (slideshow)? Maximal bredd för en bild i slideshow-widgeten är 800 pixlar. (Om besökaren gör fönstret smalare anpassas bilden.)
 • Jag har raderat en bild från bildarkivet. Kan jag få tillbaka den? Du kan radera en bild från bildarkivet utan att den raderas från sidan om den används i en bild- eller bildspelswidget. Dessutom kan du via bildwidgeten klicka vidare som vanligt till bildredigeraren (från bildspel kan man inte göra det dock). Därmed kan du spara en ny version av bilden till bildarkivet (du behöver inte ändra något, utan bara spara); i annat fall behöver du ladda upp originalbilden på nytt.

Was this article helpful?

Related Articles