ASP.NET Trust level

I ASP.NET anger administratören, vilket i detta fall är vi, för varje applikation en så kallad Trust level, som anger vad applikationens kod har rätt att göra och inte göra.

Vi kör alla ASP.NET-applikationer i Medium trust med följande tillägg:

  • Vi tillåter OdbcPermission för generell ODBC-access och mer specifikt för att tillåta MyODBC
  • Vi tillåter WebPermission för att man ska kunna använda externa web-services
  • Vi tillåter SocketPermission för att öppna sockets för utgående nätverksanslutningar
  • Vi har en version av Connector.Net installerad som tillåts. Mer information om detta hittar ni här
  • Utgående e-post måste skickas via mailcluster.loopia.se på port 25 med autentisering.

Sammanfattningsvis så tillåts inte:

  • Åtkomst till event-loggen, registry och andra saker som inte är relevant för delad hosting
  • Reflection
  • Unmanaged code
  • Att man använder Assemblies som ej angivit att anropare med Partial trust tillåts
  • Att man skickar e-post över SMTP via externa leverantörer.

Was this article helpful?

Related Articles